Samfunn

Togtrafikk ved The Shard i London.

Vant med optimistiske trafikk-prognoser

Britiske Go Ahead skal drifte Sørlandsbanen i åtte til ti år. –Anslagene deres virker realistiske, sier Jernbanedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Jernbanedirektoratet har i dag besluttet at kontrakten for å stå for togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen tildeles Go-Ahead Norge AS.

De hadde høyere inntektsanslag

Go-Ahead er det gigantisk britisk selskap som transporterer rundt en milliard mennesker hvert år. Selskapet er omstridt i Storbritannia. I kundeundersøkelser rangeres det ofte lavt.

Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem.

I konkurransen ble kvalitet vektlagt med 60 prosent og pris 40 prosent. Alle scoret til «meget bra» eller «svært bra» på kvalitetskriteriene og det var marginale forskjeller mellom tilbyderne.

Til slutt ble pristilbudet for å drive trafikken i ti år avgjørende, og Go-Ahead leverte et tilbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent.

Alle de tre tilbyderne leverte tilbud som innebærer at kravet til vederlag fra Staten mer enn halveres i forhold til dagens situasjon.

Kommunikasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet, Stein Horrisland, sier til DP at Go-Ahead hadde noe høyere forventninger til fremtidig salg enn de andre i konkurransen.

– De hadde høyere inntektsanslag, noe de rettferdigjør gjennom planer om å jobbe aktivt i markedet, sier han.

Horrisland forteller at direktoratet har gått svært nøye igjennom tilbudene og konkludert med at Go Aheads anslag er realistiske.

Får mindre i fremtiden

Go-Ahead får for 10 år et vederlag på om lag 1.500 millioner kroner. Det er et årlig snitt på cirka 150 millioner kroner.

På grunn av fremtidsoptimismen blir vederlaget høyere i de første årene. Etter hvert som selskapets prognoser peker i retning av større trafikk, blir vederlaget lavere igjen.

I 2020 blir det på cirka 250 millioner kroner. Dagens operatør får i 2018 486 millioner kroner for denne trafikken.

Go-Ahead er et stort internasjonalt børsnotert selskap som driver jernbane- og transportvirksomhet i en rekke land. Selskapet er en betydelig aktør innen persontrafikk med tog i Storbritannia og har også vunnet flere kontrakter i Tyskland.

Mange gode tilbud

– Vi er glade for at det var mange høyt kvalifiserte aktører som deltok i konkurransen, og som gjennom tilbudsarbeidet og forhandlingsprosessen har lagt ned en betydelig innsats for å vinne denne kontrakten. Alle tilbudene vi har vurdert i finalerunden, var meget gode, og det har vært sterk konkurranse hele veien. Når vi inngår kontrakt med Go-Ahead, får vi en leverandør med omfattende erfaring fra persontrafikk med tog i flere land. Vi er sikre på at Go-Ahead vil levere et godt og sikkert togtilbud til de reisende og videreutvikle dette tilbudet i kontraktsperioden, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Go-Ahead får nå litt over ett år på seg til å forberede overtakelsen av trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen og kan starte fra 15. desember 2019.

Virksomhetsoverdragelse gjelder Ansatte som tilbys overføring fra NSB AS til Go-Ahead etter reglene i arbeidsmiljøloven og jernbaneloven beholder dagens lønns- og arbeidsvilkår. Go-Ahead vil dessuten tilby en pensjonsordning tilsvarende den fremforhandlede avtalen for operativt personell i NSB AS.

Ifølge Jernbanedirektoratet har Go-Ahead lagt inn flere kvalitetsforbedringer i sitt tilbud:

  • Tettere samarbeid med Kolumbus i Rogaland gir kundene sømløshet mellom tog og buss langs Jærbanen, samt at kundene kan benytte samme billett

  • Servicetilbud spesielt rettet mot pendlere på Jærbanen, eksempelvis kjøp av frokostpose på morgenavganger og stillesone i toget

Punktet om tettere samarbeid med Kolumbus i Rogaland kan virke litt kunstig. Kolumbus har ikke jobbet med Jærbanen før og skal ikke begynne med det før neste år. Selskapet opplyser at det derfor er for tidlig å si noe om hvordan arbeidet skal bli tettere.

Powered by Labrador CMS