Annonse

Asylmottak Halv seier for de ideelle organisasjonene

Regjeringen må iverksette tiltak som styrker de ideelle og kommunale aktørenes andel i asylmottaksmarkedet, mener et flertall i Stortingets kommunalkomité.

AsylmottakNår pris veier tyngst

Norsk Folkehjelp vil ikke finne seg i å bli stengt ute fra asylarbeidet. Hjelpeorganisasjonen oppfordrer derfor Stortinget til å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI).

Lukrativ velferd– Urimelig høy lønnsomhet

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrund mener kommersielle selskaper som selger attføringstjenester til Nav har så sterk lønnsomhet at den vanskelig lar seg rettferdiggjøre.

Både bestemor og lillegutt på anbud

Barnevernsinstitusjoner, sykehjem, asylmottak og barnehager driftes i stadig større grad av store kommersielle selskaper. De ideelle leverandørene sliter der de kommersielle satser.

Lukrativ velferdVelferdssektoren er superlønnsom

Skal du som investor putte penger i noe som gir skyhøy lønnsomhet, bør du satse på velferdstjenester, viser fersk rapport.

Begrense nedbemanning til de mest konkurranseutsatte?

DP-juristene svarer om utvelgelseskretsen ved nedbemanning.

LederEt byråds søppel-fadese

Byrådet i Oslo har ikke brukt for lang tid på å rydde opp i søppelkaoset. Når kommunen i dag overtar ansvaret for å tømme søppel, har de truffet planken med å komme seg ut av en kontrakt som aldri skulle vært inngått, skriver redaktør Magne Lerø.

Magne LerøMer togstrid i vente

NSB vant og togførerne tapte streiken. De som sitter fremst i lokomotivene, er fortsatt på krigsstien. Det er Ketil Solvik-Olsen de må krige mot. En politisk kamp mot privatisering av jernbanen i et valgår, kan skape større problemer for regjeringen enn den har forutsett, skriver redaktør Magne Lerø.

Virke mot NHO

Virke går til kamp mot NHO som saksøker Oslo kommune for å utelate kommersielle i anbudsrunder om barnevernstjenester. Vinner NHO slaget i retten, kan de tape kampen i praksis, skriver redaktør Magne Lerø.

Trafikken faller på flere av de konkurranseutsatte toglinjene

En fremstilling av NSBs trafikktall for 2015 viser at de nylig konkurranseutsatte toglinjene ikke akkurat er indrefileen av norsk jernbane.

– Oslo kommune aner ikke hvor mye privatiseringen koster

Lovte millionbesparelser ved å la private drive sykehjem. Nå kan ikke kommunen svare på hvor mye den har spart.

Skeptisk til konkurranseutsetting

LOs tillitsvalgte mener konkurranseutsetting gir mer usikre arbeidsplasser og dårligere arbeidsvilkår.

– Konkurranseutsetting betyr ikke økt effektivitet

Det er de ansatte som må ta regningen i form av lavere lønninger og pensjonstap, mener LO.

Flytårn på anbud

Torp og Rygge vil konkurranseutsette flygelederne for å spare penger.

bent_h__ie__h__.jpg

NHO kurser Høyres ordførerkandidater

NHO Service skal lære opp alle Høyres ordførerkandidater i konkurranseutsetting. Det vekker reaksjoner i Arbeiderpartiet.

Annonse
Annonse
Annonse