Annonse
Regjeringen skroter vindkraftprosjektet ved Dalsbotnfjellet i Gulen kommune. Årsaken er at prosjektet har gjennomgått store endringer siden det ble lansert og fikk konsesjon, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).  Foto: Berit Roald / NTB      

Regjeringen skroter vindkraftprosjekt ved Sognefjorden

Selskapet Zephyr AS skulle sette opp rundt 25 vindturbiner på fjellet. Totalhøyden på turbinene ville vært på 160 meter, og kraftverket skulle produsere strøm nok til 22.500 husstander.

Konsesjonsvedtaket, som kom for åtte år siden, fikk ti klager. Blant annet har klagerne argumentert med at vindkraftverket kan skade turismen til området, og føre til konsekvenser for fugl, friluftsliv og naturverdier.

– De som har klaget har fått medhold. Konsesjonen er ikke lenger gyldig, sier klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) til avisa.

– Årsaken til dette er at prosjektet har gjennomgått store endringer siden det ble lansert og fikk konsesjon. Det handler om alt fra høyden på mastene og antallet, sier Rotevatn videre.

Lokal motstand mot prosjektet oppgis som utslagsgivende for at regjeringen har snudd. Kommunens folkevalgte har sagt nei til prosjektet. Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) sier at det «skal være lokal tilslutning før en starter slike prosjekter».

– Dette er svært gledelig. Dette har vi ventet lenge på. Endelig har folkeviljen seiret, sier ordfører Hallvard Oppedal (Sp).

Annonse
Annonse