Annonse
Foto: Photo/Markus Schreiber / NTB Scanpix

Solberg la fram satsing på nasjonalt helsefellesskap

Regjeringen og KS inngår en avtale om å danne 19 helsefellesskap som skal få sykehus og kommune til å samarbeide bedre om pasientene.

Statsminister Erna Solberg (H) la fram satsingen sammen med helseminister Bent Høie (H) og styreleder Gunn Marit Helgesen i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Solberg sier at pasienter ikke skal være kasteballer mellom sykehus og kommune.

– De skal få god oppfølging og føle seg trygge. Flere regjeringer har forsøkt å få sykehus og kommuner til å samarbeide bedre om pasientene, uten å lykkes. Sykehusene og kommunene ser for ofte på hverandre som parter og ikke partnere. Det endrer vi nå, sier Solberg.

Høie fornøyd

Ifølge Helsedepartementet vil helsefellesskapet komme spesielt fire pasientgrupper til gode. Gruppene er barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser eller rusproblemer, eldre og personer med flere kroniske lidelser.

– Det er de mest sårbare pasientene som lider oftest under at sykehus og kommuner ikke samarbeider godt nok. Det er på høy tid å utvikle helsetjenestene for å unngå at pasientene havner mellom to stoler. Jeg er veldig fornøyd med at KS er med på laget, sier Høie.

Samarbeid

Hvert helsefellesskap omfatter et helseforetak med tilhørende kommuner. Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger og pasienter skal møtes for å planlegge tjenestene sammen.

– Med denne avtalen kan kommunene ta en mer aktiv og forpliktende rolle når helsetjenestene skal utvikles. Helsefellesskapet er en modell som sykehus og kommuner har utviklet, og som fungerer for å prioritere tjenestene til de pasientene som trenger det mest, sier Helgesen.

 

Annonse
Annonse