Annonse

Leder

Leder

LederSp-forvirring om regjeringskvartalet

Sps krav om å droppe flere bygg i det nye regjeringskvartalet er som kommunalminister Nikolai Astrup sier, ikke annet enn populistisk vås. Det blir flere milliarder dyrere med Sps «byggestopp».

Leder

LederSp-forvirring om regjeringskvartalet

Sps krav om å droppe flere bygg i det nye regjeringskvartalet er som kommunalminister Nikolai Astrup sier, ikke annet enn populistisk vås. Det blir flere milliarder dyrere med Sps «byggestopp».

Leder

LederKirke-organisering som forvirrer

Den norske kirke ser ut til å være kløyv omtrent på midten i spørsmålet om organisering og maktfordeling når de har sluppet ut av statens favntak.

Leder

LederKirke-organisering som forvirrer

Den norske kirke ser ut til å være kløyv omtrent på midten i spørsmålet om organisering og maktfordeling når de har sluppet ut av statens favntak.

Leder

LederIntegrering mot religionsfrihet

De rødgrønne med Frp på slep er på villspor når de vil innskrenke religions- og organisasjonsfriheten for å hindre at Islam Net får bygge et aktivitetssenter for unge i Groruddalen.

Leder

LederIntegrering mot religionsfrihet

De rødgrønne med Frp på slep er på villspor når de vil innskrenke religions- og organisasjonsfriheten for å hindre at Islam Net får bygge et aktivitetssenter for unge i Groruddalen.

Leder

LederNederlag og bragder i politikken

I Danmark kjemper landets fremste politiske dyr, Lars Løkke Rasmussen, med å stable et nytt politisk parti på beina. Han kan lykkes lettere enn nykommeren Geir Lippestad som skal få Sentrum opp og fram.

Leder

LederNederlag og bragder i politikken

I Danmark kjemper landets fremste politiske dyr, Lars Løkke Rasmussen, med å stable et nytt politisk parti på beina. Han kan lykkes lettere enn nykommeren Geir Lippestad som skal få Sentrum opp og fram.

Leder

LederStørre enheter – også med rødgrønt styre

Vi har laget styringssystemer som er så omfattende og krevende at det kreves en viss størrelse for å henge med i offentlig sektor. Det vil også Sp rette seg etter om de skal dele makten med Ap.

Leder

LederStørre enheter – også med rødgrønt styre

Vi har laget styringssystemer som er så omfattende og krevende at det kreves en viss størrelse for å henge med i offentlig sektor. Det vil også Sp rette seg etter om de skal dele makten med Ap.

LederStriden om kjønn som eget valg

Folk må ha frihet til å leve ut sin seksualitet, men samfunnet bør ikke oppgi en normativ tenkning om kjønn knyttet til biologi.

LederStriden om kjønn som eget valg

Folk må ha frihet til å leve ut sin seksualitet, men samfunnet bør ikke oppgi en normativ tenkning om kjønn knyttet til biologi.

Leder

LederEtter lydighet kommer protestene

Etter et og et halvt år med lydighet, tilbaketrekking og passivitet, går vi trolig en høst i møte preget av brutte forventninger, frustrasjon og protester rettet mot myndighetene.

Leder

LederEtter lydighet kommer protestene

Etter et og et halvt år med lydighet, tilbaketrekking og passivitet, går vi trolig en høst i møte preget av brutte forventninger, frustrasjon og protester rettet mot myndighetene.

Leder

LederInternett som hat-produsent

Vi må diskutere hvilke grep vi kan ta for å begrense polariseringen i samfunnet og opplevelsen av utenforskap - og ta grep mot internett.

Leder

LederInternett som hat-produsent

Vi må diskutere hvilke grep vi kan ta for å begrense polariseringen i samfunnet og opplevelsen av utenforskap - og ta grep mot internett.

LederStørre muskler for ytringsfrihet

Ytringsfriheten ved universitetene er truet. Utdanningsminister Henrik Asheim nedsetter et utvalg for å bekjempe kanselleringskultur og politisk korrekthet. Det er på tide.

LederStørre muskler for ytringsfrihet

Ytringsfriheten ved universitetene er truet. Utdanningsminister Henrik Asheim nedsetter et utvalg for å bekjempe kanselleringskultur og politisk korrekthet. Det er på tide.

Leder22.juli -mer utenforskap enn politikk

22. juli må forstås som ekstrem kriminalitet drevet fram av utenforskap framfor terror styrt av en politisk overbevisning.

Leder22.juli -mer utenforskap enn politikk

22. juli må forstås som ekstrem kriminalitet drevet fram av utenforskap framfor terror styrt av en politisk overbevisning.

LederKommune-Norge i solskinn

På Stortinget sitter pengene løst og oljefondet tappes. I kommunene snur de på skillingen, sparer der de kan i krisens tid og går med større overskudd enn på lenge.

LederKommune-Norge i solskinn

På Stortinget sitter pengene løst og oljefondet tappes. I kommunene snur de på skillingen, sparer der de kan i krisens tid og går med større overskudd enn på lenge.

Leder

LederMer til fattige eller mer til alle?

De rødgrønne tviholder på at støtte og velferdsordninger skal gjelde for alle. Guri Melby (V) kan få rett i at med de rødgrønnes opplegg det blir mindre til de fattige som virkelig trenger det.

Leder

LederMer til fattige eller mer til alle?

De rødgrønne tviholder på at støtte og velferdsordninger skal gjelde for alle. Guri Melby (V) kan få rett i at med de rødgrønnes opplegg det blir mindre til de fattige som virkelig trenger det.

Leder

LederBakstreverne i Frp og Sp

Det er noe bakstreversk over Frp og Sp i møte med EUs omfattende klimapakke. De bør snarest innse hvilken retning det går i og at det vil straffe seg å bli hengene etter i omstillingen.

Leder

LederBakstreverne i Frp og Sp

Det er noe bakstreversk over Frp og Sp i møte med EUs omfattende klimapakke. De bør snarest innse hvilken retning det går i og at det vil straffe seg å bli hengene etter i omstillingen.

Leder

LederUtydelig om oppgjør etter 22 juli

En oppgjørstekning etter 22.juli som ender opp i et forsøk å på å plassere politisk skyld, blir skivebom om målet er å bekjempe ekstremisme og rasistisk hat.

Leder

LederUtydelig om oppgjør etter 22 juli

En oppgjørstekning etter 22.juli som ender opp i et forsøk å på å plassere politisk skyld, blir skivebom om målet er å bekjempe ekstremisme og rasistisk hat.

LederPolitikere mot forskere

Politikere må ha frihet til å kritisere forskere og kunstnere, men de må vise tilbakeholdenhet med å bruke bevilgnings- og styringsmakten sin på disse områdene.

LederPolitikere mot forskere

Politikere må ha frihet til å kritisere forskere og kunstnere, men de må vise tilbakeholdenhet med å bruke bevilgnings- og styringsmakten sin på disse områdene.

Leder

LederKommunal reguleringsiver

Når et par prester og diakoner først fikk nei til å samtale med folk i parken, viser det at Oslo kommune er infisert av byråkratisk reguleringsiver.

Leder

LederKommunal reguleringsiver

Når et par prester og diakoner først fikk nei til å samtale med folk i parken, viser det at Oslo kommune er infisert av byråkratisk reguleringsiver.

Leder

LederForvirrende boikott av Norwegian

Jørn Eggums boikott av Norwegian som privatperson er en tankemessig krasjlanding. Stortinget har puttet penger i selskapet for å bevare arbeidsplasser og sikre det omfattende rutenettet.

Leder

LederForvirrende boikott av Norwegian

Jørn Eggums boikott av Norwegian som privatperson er en tankemessig krasjlanding. Stortinget har puttet penger i selskapet for å bevare arbeidsplasser og sikre det omfattende rutenettet.

Leder

LederUklarhet som strategi

Å være tydelig er et tveegget sverd. Vi er på full fart inn i en valgkamp der bevisst utydelighet er en strategi flere partier må følge selv lenge etter valgresultatet er klart.

Leder

LederUklarhet som strategi

Å være tydelig er et tveegget sverd. Vi er på full fart inn i en valgkamp der bevisst utydelighet er en strategi flere partier må følge selv lenge etter valgresultatet er klart.

LederSvenske-troen som forliste

I Sverige trodde de på egen fortreffelighet, verdimessige overlegenhet og idealer tilpasset den morderne verden. Så raknet det, og det er lite Stefan Löfven kan gjøre med det.

LederSvenske-troen som forliste

I Sverige trodde de på egen fortreffelighet, verdimessige overlegenhet og idealer tilpasset den morderne verden. Så raknet det, og det er lite Stefan Löfven kan gjøre med det.

LederVarsler som øker konfliktene

Enda et eksempel på at vi har laget så mange regler og omfattende systemer for hvordan kontroll- og varslingssaker skal behandles, at det bidrar til å forsterke, ikke løse konflikter.

LederVarsler som øker konfliktene

Enda et eksempel på at vi har laget så mange regler og omfattende systemer for hvordan kontroll- og varslingssaker skal behandles, at det bidrar til å forsterke, ikke løse konflikter.

Leder

LederMageplask om homoterapi

Politikerne er ustoppelige i sin iver etter å lovregulere mest mulig. Men regjeringen har endt opp med en lov der konverteringsterapi som de ville forby, blir høyst lovlig - med samtykke vel og merke.

Leder

LederMageplask om homoterapi

Politikerne er ustoppelige i sin iver etter å lovregulere mest mulig. Men regjeringen har endt opp med en lov der konverteringsterapi som de ville forby, blir høyst lovlig - med samtykke vel og merke.

Leder

LederMilliardene i kulturen

Når Egmont blar opp en milliard for å bli eneeier i Cappelen Damm, er det enda et bevis på at det solide og statsstøttede norske kulturmarkedet er attraktivt for utenlandske investorer.

Leder

LederMilliardene i kulturen

Når Egmont blar opp en milliard for å bli eneeier i Cappelen Damm, er det enda et bevis på at det solide og statsstøttede norske kulturmarkedet er attraktivt for utenlandske investorer.

Leder

LederBilligere og bedre sykehusstyring

Det holder å bruke øksa mot de regionale helseforetakene og la politikerne ta direkte ansvar for sykehusene med en nasjonal helse- og sykehusdirektør som kan skjerpe styringskravene.

Leder

LederBilligere og bedre sykehusstyring

Det holder å bruke øksa mot de regionale helseforetakene og la politikerne ta direkte ansvar for sykehusene med en nasjonal helse- og sykehusdirektør som kan skjerpe styringskravene.

Leder

LederForståelige og forkastelige bonuser

Politikerne kritiserer selvsagt bonusene til ledelsen i Norwegian, men styret var ikke helt på jordet når de ville gi ledere en ekstra påskjønnelse for at de skulle stå ved roret i stormen.

Leder

LederForståelige og forkastelige bonuser

Politikerne kritiserer selvsagt bonusene til ledelsen i Norwegian, men styret var ikke helt på jordet når de ville gi ledere en ekstra påskjønnelse for at de skulle stå ved roret i stormen.

Leder

LederØnsker og millioner uten jordmødre

Kjersti Toppe (Sp) har rett. Krav fra Ap, SV og Frp om å innføre tidlig ultralyd gjør vondt verre når det alt er stor mangel på jordmødre.

Leder

LederØnsker og millioner uten jordmødre

Kjersti Toppe (Sp) har rett. Krav fra Ap, SV og Frp om å innføre tidlig ultralyd gjør vondt verre når det alt er stor mangel på jordmødre.

Leder

LederYtringsfrihet i miskreditt

15 kunstnerorganisasjoner spenner bein på seg selv når de rykker ut mot Ytringsfrihetskommisjonen som regjeringen har nedsatt.

Leder

LederYtringsfrihet i miskreditt

15 kunstnerorganisasjoner spenner bein på seg selv når de rykker ut mot Ytringsfrihetskommisjonen som regjeringen har nedsatt.

Leder

LederGyldendal i bakleksa

I Gyldendal må de stå opp tidligere om morgenen og våge mer for ikke å bli hengende etter i bokracet og tape markedsandeler i landskampen mot Sverige og Danmark.

Leder

LederGyldendal i bakleksa

I Gyldendal må de stå opp tidligere om morgenen og våge mer for ikke å bli hengende etter i bokracet og tape markedsandeler i landskampen mot Sverige og Danmark.

LederFeite bonuser og pengeflom i bedriftene

Bonusmillionene til ledelsen i Norwegian blir en saftig tapersak for regjeringen. For opposisjonen blir det, sammen med store overskudd i flere bedrifter, beviset på at regjeringen vilkårsløst strør om seg med millioner i koronastøtte uten at det er grunnlag for det.

LederFeite bonuser og pengeflom i bedriftene

Bonusmillionene til ledelsen i Norwegian blir en saftig tapersak for regjeringen. For opposisjonen blir det, sammen med store overskudd i flere bedrifter, beviset på at regjeringen vilkårsløst strør om seg med millioner i koronastøtte uten at det er grunnlag for det.

Leder

LederEiermakt framfor rettferdighet

Sosialdemokrat og styreleder Harald Øygard viste muskler i oppgjøret om milliardene i Norwegian og satte Jacob Schram på porten. Det er ikke mer komplisert enn at han mener Geir Karlsen er den beste toppsjefen for selskapet.

Leder

LederEiermakt framfor rettferdighet

Sosialdemokrat og styreleder Harald Øygard viste muskler i oppgjøret om milliardene i Norwegian og satte Jacob Schram på porten. Det er ikke mer komplisert enn at han mener Geir Karlsen er den beste toppsjefen for selskapet.

Leder

LederSuget etter makten

Stefan Löfven er like sugen på makt som Erna Solberg. Skal han beholde den, må han sannsynligvis våge et nyvalg til høsten.

Leder

LederSuget etter makten

Stefan Löfven er like sugen på makt som Erna Solberg. Skal han beholde den, må han sannsynligvis våge et nyvalg til høsten.

Annonse
Annonse
Annonse