Synspunkt

Militære musikere sliter mer enn sine sivile kollegaer.

Musikere og arbeidsmiljø

Forskjellene mellom militære- og sivile musikere dreier seg i hovedsak om jobbsituasjon, jobbsikkerhet og arbeidsmiljø, skriver sjef for Forsvarets fellestjenester (FFT), brigader Arne Opperud.

Publisert Sist oppdatert

Jeg ser at forskningsrapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om Arbeidsmiljø og helseprofil hos musikere, er fanget opp av flere medier. Rapporten er laget på bestilling fra Forsvarets musikk (FMUS) og finansiert av Forsvarets musikk, LO stat, Norges spesialist- og offisersforbund (NOF) og Creo (Forbundet for kunst og kultur).

Tidligere forskning har vist at det psykososiale miljøet, yrkesstrukturen og arbeidsforhold blant musikere er mer krevende enn mange andre yrkesgrupper. Mange musikere kan oppleve stress i yrket og krevende arbeidsforhold. Forsvaret er opptatt av å løse oppdrag og ta vare på våre kvinner og menn. Derfor ønsket vi mer fakta om helse og arbeidsmiljø.

Hva er hovedfunnene?

Sammenlikningsgrunnlaget i rapporten er musikere i åtte sivile symfoniorkestre og fem militære korps. Forskerne fant små forskjeller i skader som hadde med selve utøvelsen av yrket å gjøre. De fant heller ingen forskjell i helseprofilen mellom de to gruppene. Rapporten viser at 4 av 10 musikerne opplever utfordringer med hørsel og mer en 7 av 10 rapporterer om plager i nakke, skulder og armer. Dette er høye tall som blir viktig å undersøke nærmere.

Mer enn en 4 av 10 militærmusikere mener de står i fare for å miste arbeidet på grunn av nedlegging, innskrenking eller andre årsaker i løpet av de nærmeste 3 årene

Forskjellene mellom militære- og sivile musikere dreier seg i hovedsak om jobbsituasjon, jobbsikkerhet og arbeidsmiljø. Antall militære orkestre har vært oppe til debatt flere ganger. Frykten for nedleggelse har skapt usikkerhet. Det kan se ut som om denne usikkerheten har ført til høyere yrkesstress hos militærmusikere enn ved de sivile orkestrene. Mer enn en 4 av 10 militærmusikere mener de står i fare for å miste arbeidet på grunn av nedlegging, innskrenking eller andre årsaker i løpet av de nærmeste 3 årene. Militærmusikere mener også at de må arbeide i et høyt tempo, og at de har lav mulighet til å påvirke beslutninger om egen arbeidssituasjon.

Veien videre

Tallmaterialet i rapporten er et meget godt verktøy for det videre arbeidet med å gjøre arbeidsdagen best mulig for våre musikere. Vi kan for eksempel undersøke om det er varierende helseproblemer mellom instrumentkategorier, kjønn og alder.

Det er ingen planer om å redusere antall militærmusikere

Ingen kan spå om fremtiden, men det er ingen planer om å redusere antall militærmusikere. De er viktige for Forsvaret. Korpsene står fremst ved alle viktige seremonier der nasjonen Norge, det norske Forsvaret og forsvarsgrenene markerer viktige begivenheter, og de bidrar til å ta vare på vår arv og opprettholde vår profesjonskultur. Utvikling og sammensetningen av korps og ensembler vil alltid være en faglig diskusjon.

Powered by Labrador CMS