Annonse

pandemi

Operaen fortsetter sitt digitale spor

Forskrift om stimuleringsordning for kultursektoren sendes på høring

Langt færre lovbrudd på sykehusene i pandemiåret

Både i Helse vest, Helse nord og Helse Midt-Norge er det registrert klart færre mulige brudd på arbeidsmiljøloven i fjor enn året før.

Rusavhengige ble skrevet ut da pandemien brøt ut

Minst 77 pasienter i pågående rusbehandling ble skrevet ut og 5.400 pasientavtaler ble utsatt og avlyst da koronapandemien brøt ut.

De mest bekymrede følger flest koronaråd

Det viser undersøkelser fra Institutt for samfunnsforskning.

FHI– Vi er ikke så glade i å gjøre smittevern til en politisak

Folkehelseinstituttet ønsker samarbeid med befolkningen for å få til etterlevelse av råd og regler.

Tømta oppsummerer– Stolt av det vi har fått til

FHINy koronavariant kan gjøre epidemien mer krevende

Den nye koronavarianten er nå oppdaget i flere land. Dersom den får stor utbredelse i Norge, kan det bli mer krevende å håndtere epidemien, sier FHI.

Stor koronaantologi fra Kolon

Dokumentar

Suget etter stemning

Vi savner å være mange sammen og føle tilhørighet. Trump trosser koronafrykt for å gi folk det de er sugne på. Andre savner publikum. Vi har snakket med Bjarne Brøndbo, Karoline Krüger og psykologer om «kama muta» – å bevege og skape tilhørighet.

KoronastøtteØkte driftstilskudd til enkelte kulturinstitusjoner

Fra møterom til multirom

Statsbygg har sett på hvilke tendenser som vil påvirke utformingen av kontorer etter pandemien. Flere «multirom» med videoløsninger for fjernmøter er blant trendene.

Koronavåren i bokformDette gjorde vi da pandemien traff landet

Kontorfellesskap kan styrke kompetansen på bygda

Coworking i rurale områder kan betyr mindre pendling for ansatte og gjøre arbeidsgivere mer attraktive, mener forsker Mina Di Marino.

Militærpsykologi Forskere mener pandemien har fellestrekk med krig

Kunnskap fra trening på, og håndtering av, væpnede konflikter kan hjelpe oss etter covid-19.

4 av 10 artister og låtskrivere vurderer å finne noe annet å gjøre

4 av 10 spurte artister, som også er opphavspersoner, frykter for livsgrunnlaget etter koronapandemien og vurderer å finne seg noe annet å gjøre.

Pandemier og pest står på høstprogrammet til Nasjonalbiblioteket

Etter en vår der Nasjonalbibliotekets kulturformidling utelukkende har vært digital, åpnes nå dørene forsiktig til enkelte arrangementer.

Tid for å gå seg vill på Spotify

Pandemien har gitt meg gleden av å gå meg fullstendig bort i strømmemusikken.

Forlag får ut pandemibok på rekordtid

Fysiker og romanforfatter Paolo Giordanos bok «I smittens tid» kommer snart på norsk.

Forskere tror nedstengningen av Norge kan bli langvarig

Ingen vet helt sikkert hvor lenge koronakrisen kommer til å vare, men en rekke norske forskere tror det er lenge til livet blir normalt igjen.

Annonse
Annonse
Annonse