Det er en åpenbar likhet mellom Norsk Tipping, Vladimir Putin og  Xi Jiping – de har ingen noen konkurranse og er enerådende i sine markeder.

SYNSPUNKT

Det er en åpenbar likhet mellom Norsk Tipping, Vladimir Putin og Xi Jiping – de har ingen noen konkurranse og er enerådende i sine markeder, mener Trond Solvang.

Trond Solvang: All konkurranse kveles og monopolisten jubler over gode resultat

Begeistringen fra ledelsen i Norsk Tipping nylig, over det såkalte rekordsterke resultatet, kan best sammenliknes med da Putin vant årets presidentvalg med 87,9 % av stemmene.

Publisert Sist oppdatert

Trond Solvang er fundraiser, prest og gründer av Pantelotteriet.

SYNSPUNKT. Tirsdag 23.april kunne vi lese i Morgenbladet, under overskriften «Nedgangen er gledelig», om hvordan Norsk Tipping på Hamar i sin årsmelding for 2023 kan rapportere om mindre markedsføring og økt overskudd. Tirsdag 16. april kunne NRK og DN Investor melde fra den samme årsmeldingen, og fremholdt spesielt glad-nyheten om at «Norsk Tipping leverte et rekordsterkt resultat i fjor med en økning på over 500 millioner kroner».

Uten antydning til beskjedenhet antydet selskapet at dette rekordresultatet blant annet skyldtes effektiv drift og fortsatt stor oppslutning blant spilleglade nordmenn, og på tross av redusert marekdsføring. Stopp litt. Er det ikke noe som skurrer?

Begeistringen fra ledelsen i Norsk Tipping over dette såkalte rekordsterke resultatet, kan best sammenliknes med da Putin vant årets presidentvalg med rekordsterke 87,9% av stemmene, eller da Xi Jiping i fjor ble gjenvalgt for fem nye år som Kinas sterke mann med 100% av stemmene i den nasjonale folkekongressen.

Likheten mellom disse fenomenene er åpenbar. Hverken Norsk Tipping, Putin eller Xi Jiping har noen konkurranse. De er enerådende i sine markeder.

En økning i overskuddet fra Norsk Tipping på 500 millioner kan høres ut som mye penger, og burde således gi stor begeistringen innen idretten og frivilligheten som er mottagere av overskuddsmidlene.

En helt annen måte å betrakte dette på er å se dette i lys av at det 1.januar 2023 trådte i kraft en helt ny Pengespillov i Norge. Denne erstattet de tidligere lovene Lotteriloven, Totalisatorloven og Pengespilloven. Foruten å nærmest å kuppe stiftelsen Norsk Rikstoto og legge denne virksomheten inn under Kulturdepartementets vinger, ble de private lotteriene ytterligere vingeklippet. Tidligere har en rekke frivillige organisasjoner arrangert egne lotterier til inntekt for sin virksomhet, men i løpet av de siste tjue årene har Kulturdepartementet, som eier av Norsk Tipping, gjort alt som står i deres makt for å fjerne alle lotterier i Norge som ikke drives av Norsk Tipping. Disse private lotteriene omsatte for om lag tjue år siden for 1,7 milliarder. Grunnet stadig strammere, helt urimelige, rammevilkår og styrking av Norsk Tippings monopol, omsetter disse i dag for om lag 300 millioner. 1,4 milliarder er barbert bort blant annet på grunn av et forbud mot å digitalisere disse lotteriene. Norsk Tipping sin eier, mektige Kulturdepartementet, hevder de må hensynta «kanaliseringsstrategien» hvor alle som ønsker å delta i pengespill fortrinns vis skal kanaliseres til Norsk Tipping – koste hva det koste vil.

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

Min påstand er at dersom de enkelte særforbund innen idretten og de frivillige organisasjonene fortsatt hadde fått drive sine egne ansvarlige og særdeles uskyldige lotterier, samt videreutvikle bingo, ville disse kunne hatt en drøy milliard mer i samlede inntekter.

I stedet for å skape egne inntekter, henvises hele Idretts-Norge og frivilligheten til å stå med lua i hånda og motta almisser fra Norsk Tipping og Kulturdepartementet.

 

Powered by Labrador CMS