Annonse

arbeidsdeltakelse

Nav-analyseUførereformen har ikke fått flere i arbeid

Uførereformen i 2015 skulle få uføre til å delta mer i arbeidslivet, men effekten har vært liten, viser en ny analyse fra Nav. Andelen uføre i jobb har ikke økt. – Ikke overraskende, sier forsker Knut Røed til Velferd.

OVERBLIKKSlik ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå

Nedgangen i arbeidsledigheten bremser opp - heldigvis

20.000 flere i jobb på et knapt år.

Foreslår firepartssamarbeidKrever fundamentale endringer i IA-avtalen

Forholdene for handikappede i arbeidsmarkedet har knapt endret seg på ti år.

Arbeidsledigheten ned igjenNå ser også Arbeiderpartiet lyspunkt i arbeidsmarkedet

I juli ble det 400 færre helt arbeidsledige i landet, ifølge Nav. Bedringen i arbeidsmarkedet har kommet over hele landet, også i fylkene som ble hardest rammet av nedturen i oljebransjen.

Én gruppe skiller seg utMenn i alle aldre faller utenfor arbeidslivet

På ett år har det blitt 12.000 færre yrkesaktive menn i befolkningen. Andelen som deltar i arbeidslivet har gått ned i samtlige aldersgrupper – med unntak av de eldste.

Arbeidsmarkedet på stedet hvil

– Det går bra i landet. Det håper jeg alle har fått med seg, sa Erna Solberg i går. I dag viser nye tall tilnærmet fullstendig stillstand på arbeidsmarkedet.

Arbeidsdeltakelsen i industrien økte for femte måned på rad

Selv om tempoet avtok noe ble April nok en god måned for industrien; flere ansettes i et høyere tempo enn perioden før. En slik utvikling har en ikke sett siden 2013.

Største fall i midlertidigheten siden finanskrisen

Ikke siden finanskrisen har det vært et større fall i midlertidige ansettelser enn det seneste halvåret. Mens effekten av regjeringens midlertidighetspolitikk er fraværende kan et endret innvandringsmønster gi norsk ungdom flere muligheter for jobb til sommeren.

Over en halv million nordmenn har vært arbeidsledige de seneste tre årene

I løpet av fjoråret registrerte Nav det høyeste antallet helt arbeidsledige siden 2005.

Nå jobber flere enn en halv million i norske kommuner

Antallet arbeidstakere i norske kommuner økte med knappe to prosent fra 2015 til 2016. Det var nok til å bikke en halv million.

LOs påtroppende sjeføkonom– Vi famler i blinde

– Vi prøver med skattelette slik at bedriftene skal starte å investere. Men bedriftene har aldri tjent så mye penger, og de investerer ikke likevel. Vi famler litt i blinde for å finne vekstmotorene.

Yrkesdeltakelsen fortsetter å falle– Vanskeligere å få seg jobb

De siste SSB-tallene tegner et positivt bilde av utviklingen i arbeidsmarkedet, særlig fordi arbeidsledigheten faller og den mye omtalte «ledighetstoppen» forsvinner. Men bak ledighetstallene ligger en vedvarende trend med svært lav yrkesdeltakelse.

Teknologi stjeler jobber fra menn

Den industrielle revolusjonen på 1800-tallet gjorde at mange menn mistet jobbene sine og ble stemplet som udatert av den nye teknologien. Nå gjentar historien seg.

Annonse
Annonse
Annonse