Annonse

automatisering

Tre trender som vil endre lederrollen

Mye vil endre seg for ledere etter pandemien. En undersøkelse fra Gartner viser at kun 47 ledere er forberedt på deres framtidige lederrolle.

Synspunkt

Valget mellom et vennlig ansikt og en usynlig robot

Om ti år vil halvparten av kundenes spørsmål besvares automatisk ved hjelp av smarte maskiner i stedet for menneskelige kundebehandlere, skriver Helene Hellesø-Knutsen i SAS Institute.

Synspunkt

Valget mellom et vennlig ansikt og en usynlig robot

Om ti år vil halvparten av kundenes spørsmål besvares automatisk ved hjelp av smarte maskiner i stedet for menneskelige kundebehandlere, skriver Helene Hellesø-Knutsen i SAS Institute.

Synspunkt

Det er ikke roboten som tar jobben din

Det er ikke robotene som vil ta jobbene våre, det er under­investering i kompetanse som eventuelt vil gjøre oss arbeidsledige.

Synspunkt

Det er ikke roboten som tar jobben din

Det er ikke robotene som vil ta jobbene våre, det er under­investering i kompetanse som eventuelt vil gjøre oss arbeidsledige.

Synspunkt

Våre nye digitale sjefer

De nye digitale sjefene samler inn data om ansatte og foreslår mer effektive arbeidsrutiner, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

Synspunkt

Våre nye digitale sjefer

De nye digitale sjefene samler inn data om ansatte og foreslår mer effektive arbeidsrutiner, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

Automatisering i arbeidslivet rammer kvinner hardest

McKinsey-ekspert med klar advarsel: Legg vekk tanken om menn i industrien, den digitale omstillingen vil treffe kvinneryrker vel så hardt.

Regjeringen vil ha flere robot-vedtak

Forvaltningen beveger seg sakte i retning av flere automatiserte vedtak.

Frykter digitalt klasseskille

Forskjellene mellom dem som bruker teknologi mye i jobben og de som ikke gjøre det, blir større. Det viser tall fra YS Arbeidslivsbarometer.

Student fikk fart på digitaliseringen

Student på sommerjobb endte opp med å skrive en bacheloroppgave som automatiserte Rambølls brann- og sikkerhetsvirksomhet.

3 råd for å slippe administrasjonsarbeid

Robotveksten skyter fartAntallet nye roboter i verden dobler seg hvert tredje år

Veksten i Kina er syv ganger høyere enn i Europa.

Synspunkt

Automatisering styrker H-en i HR

Opp mot 20 prosent av HR-oppgavene kan bli automatisert, ifølge HR-medarbeiderne selv. Frigjort tid kan gi et løft på de områdene hvor digitaliseringen kommer til kort: Å utvikle ledere og medarbeider, skriver Even Bolstad og Bjørnar Løwe Skas.

Synspunkt

Automatisering styrker H-en i HR

Opp mot 20 prosent av HR-oppgavene kan bli automatisert, ifølge HR-medarbeiderne selv. Frigjort tid kan gi et løft på de områdene hvor digitaliseringen kommer til kort: Å utvikle ledere og medarbeider, skriver Even Bolstad og Bjørnar Løwe Skas.

Digitalisering i det offentlige– Vi er i starten på en potensiell revolusjon i offentlig sektor

Det siste halve året har roboten Ada lagt ned 2,5 årsverk for UDI. Mens et menneske bruker 20 minutter på jobben, gjør Ada det på fire. Snart vil mange flere vedtak tas helautomatisk. Det gir mange muligheter, men også noen reelle problemer.

UDI-sjefen– Unødvendig detaljert regelverk vanskeliggjør digitaliser­ingen

Direktør Frode Forfang vil justere lover og regler for å legge til rette for digitalisering i UDI.

DigitaliseringHelautomatiske vedtak i UDI

I desember gjorde UDI sitt aller første hel­automatiserte vedtak. Og det siste halve året har roboten Ada lagt ned et arbeid tilsvarende 2,5 årsverk. UDI er i startgropa for en digital revolusjon.

AutomatiseringNorge minst utsatt for jobbtap i OECD

Foreslår skattereduksjon for selskaper som ikke erstatter ansatte med roboter

En av verdens største arbeidsgivere sparker 10.000 og setter inn roboter

– Politikerne må gi opp håpet om høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet

Det mener digitaliseringsrådgiver Lars Rinnan i NextBridge Group.

McKinsey anbefaler Marshall-plan for bortautomatiserte arbeidstakere

Dansk undersøkelseMange lederoppgaver kan automatiseres, men utvikling av medarbeidere er fremdeles en «menneske-jobb»

Norske ledere møter teknologiutviklingen med skrekkblandet fryd

Bare tre av ti næringslivsledere tror teknologi vil ha en positiv påvirkning på antall ansatte i virksomheten.

HR-undersøkelsen 2017Én av to er ikke forberedt på teknologisk endring

En ny undersøkelse viser at human resources-avdelingene ikke er forberedt på teknologiendringer og fleksible ansettelsesformer. Men det er lys i enden av tunnelen, mener ekspertene.

Automatisering kan være redningen for mellomledelse

Det mener Insead-professor Quy Huy.

Disse bedriftene leder an i robotiseringen

Hele 29 prosent av bedriftene i mat- og drikkenæringen svarer at de har automatisert og implementert roboter i produksjonen.

6 måter automatisering vil påvirke arbeidsmarkedet på

Slik sikrer man at kunstig intelligens skaper jobber for alle, ikke bare noen få.

Leverer stor robotisert programvareløsning til Direktoratet for økonomistyring

Løsningen er blant de første implementeringene av Robotics Process Automation (RPA) teknologi i norsk offentlig sektor.

Automatisering i industrien kan tredobles innen 2025

Industrielle roboter blir mindre og billigere. Produsenter kjøper dem i rekordhastighet, ifølge ny salgsstatistikk. Hva betyr dette for menneskelig arbeidskraft?

Beskatning av roboter? Nei takk!

Både Bill Gates og Rasmus Hansson tar feil når de sier beskatning av roboter kan være et effektivt virkemiddel for å opprettholde velferdsstaten, skriver Tor Wallin Andreassen.

Beskatning av roboter? Nei takk!

Både Bill Gates og Rasmus Hansson tar feil når de sier beskatning av roboter kan være et effektivt virkemiddel for å opprettholde velferdsstaten, skriver Tor Wallin Andreassen.

Kundemøtene automatiseres

Industriroboter har lenge vært brukt i produksjonen. Mens noen arbeidsplasser har blitt overflødige er andre oppgaver blitt endret. Nå beveger roboter og kunstig intelligens seg opp i verdiskapingskjeden: mot nedstrømssiden mot kundene. Dette er et område som har vært «eid» av mennesker. Her peker jeg på seks områder kunstig intelligens vil endre måten kundeflatene blir håndtert på.

Kundemøtene automatiseres

Industriroboter har lenge vært brukt i produksjonen. Mens noen arbeidsplasser har blitt overflødige er andre oppgaver blitt endret. Nå beveger roboter og kunstig intelligens seg opp i verdiskapingskjeden: mot nedstrømssiden mot kundene. Dette er et område som har vært «eid» av mennesker. Her peker jeg på seks områder kunstig intelligens vil endre måten kundeflatene blir håndtert på.

Annenhver finansjobb kan forsvinne

Konsulentselskapet SAS Institute tror automatisering vil gjøre halvparten av jobbene i finans i Norge overflødige. Banksjefer tror analysen er realistisk.

Annenhver finansjobb kan forsvinne

Konsulentselskapet SAS Institute tror automatisering vil gjøre halvparten av jobbene i finans i Norge overflødige. Banksjefer tror analysen er realistisk.

Kredinor automatiserer

Robot tar over enkelte rutineoppgaver i inkassoselskapet.

Disse personlighetstrekkene vil bli erstattet av roboter

IBM Norge-sjefen om roboter– Kognitiv teknologi vil være den store jobbskaperen i fremtiden

– Den norske modellen bra for digitaliseringen

I møte med en stadig mer automatisert og digitalisert arbeidshverdag kan den norske modellen være et konkurransefortrinn, mener Sigrun Aasland i Agenda.

En robot tar fem jobber

Ny forskning på automatiseringens effekt på arbeidsmarkedet gir dommedagsprofetene delvis rett. Robotene er ute etter jobbene våre, men samtidig tror forskere behovet for roboter til avta når arbeidskraften blir billigere.

Omstilling: Vi er alle utsatt

Kunstig intelligens, automatisering og digitalisering utfordrer og utvikler. Forretningsmodeller utdateres og mellomleddene blir overflødige. Utviklingen skjer i så voldsom fart at de færreste henger med og alt for mange følger ikke med.

Omstilling: Når kompetanse blir en belastning

Fire fakta om automatisering på arbeidsplassen

Det grubles mye på hva automatiseringen av arbeidsplassen får å si for oss for tiden. McKinsey tror de har funnet noen svar. Vi bruker for eksempel kun fire prosent av tiden vår på å "være kreative".

Automatisering rammer menn hardest

Det er de tradisjonelle mannsyrkene som er mest sårbare for den pågående automatiseringen i arbeidslivet, mener Jerry Kaplan.

Automatisering rammer menn hardest

Det er de tradisjonelle mannsyrkene som er mest sårbare for den pågående automatiseringen i arbeidslivet, mener Jerry Kaplan.

Annonse
Annonse
Annonse