Annonse

avfall

Synspunkt

SynspunktSirkulærøkonomiens suksess starter i søpla

Koronapandemien vil trolig føre til at vi får langt mer elektronisk avfall å hanskes med i årene som kommer. Hvordan vi håndterer det, kan få stor betydning for om vi oppnår Regjeringens mål om å bli et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi.

Synspunkt

SynspunktSirkulærøkonomiens suksess starter i søpla

Koronapandemien vil trolig føre til at vi får langt mer elektronisk avfall å hanskes med i årene som kommer. Hvordan vi håndterer det, kan få stor betydning for om vi oppnår Regjeringens mål om å bli et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi.

Miljøvernregningen økte kraftig i fjor

Vann- og avløp er den største posten. Det offentlige økte pengebruken på avfall med 1 milliard i 2018.

Karrieresteg

Direktør for Ragn-Sells Norge går av etter 23 år

Vidar Svenning Olsen tok over som ny administrerende direktør i Ragn-Sells etter Bjørn Hoel 1. september.

Synspunkt

Bedre kostnadskontroll er nødvendig

I avfallsbransjen applauderes de kommunene som bruker mest penger. Hvorfor er det sånn?

Synspunkt

Bedre kostnadskontroll er nødvendig

I avfallsbransjen applauderes de kommunene som bruker mest penger. Hvorfor er det sånn?

ØkokrimManglende kompetanse fører til forurensning

Mangel på kompetanse har ført til flere store forurensningssaker for bedrifter som håndterer farlig avfall, ifølge Økokrim. Etaten vil ha strengere krav.

SynspunktRessurseffektiv industri

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er initiativer som tar oss videre mot «det avfallsfrie samfunn». For industrien har avfallsforebygging lenge vært et konkurransefortrinn.

SynspunktRessurseffektiv industri

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er initiativer som tar oss videre mot «det avfallsfrie samfunn». For industrien har avfallsforebygging lenge vært et konkurransefortrinn.

Vesteuropeere skaper mest søppel per innbygger

Frykt for at EUs pakke for sirkulær økonomi skal føre til mindre resirkulering.

Flere kommuner tar tilbake konkurranseutsatte tjenester

En rekke større kommuner i europeiske land tar nå tilbake tidligere konkurranseutsatte tjenester som renovasjon og renhold.

Tyskland forbilde for avfallshåndtering

Da Tyskland for alvor begynte å kildesortere avfallet på begynnelsen av 1990-tallet, ble de skadelige utslippene redusert med rundt 56 millioner tonn per år mellom 1990 og 2006. Flere land må følge Tysklands eksempel. Verst er ny-industrialiserte land.

Annonse
Annonse
Annonse