Samfunn

Barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen.

Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

Publisert Sist oppdatert

Nina Drange og Marte Rønning har i forskningsstudien «Child Care Center Staff Composition and Early Child Development» sett på hvilke av komponentene ved en barnehage som forbedrer barns utvikling.

Det er godt dokumentert at barnehage av god kvalitet kan forbedre livene til barn fra familier med lav sosioøkonomisk status. Man vet imidlertid mindre om hvilke av komponentene ved en barnehage som er viktige for barns utvikling.

– Vår studie viser at barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen, sier forsker Drange i SSB til nettstedet.

Utdanning har null innvirkning

Forskerne finner at andelen menn har positiv påvirkning.

– Vi finner at barn som går i en barnehage med en høyere andel mannlige ansatte, gjør det bedre på språk og regnetestene i småskolen, forteller Drange.

De finner ikke dekning for at personalets utdanning, erfaring, stabilitet eller andelen med innvandrerbakgrunn blant de ansatte påvirker barnas kognitive utvikling.

– En forklaring på funnene våre kan være at mannlige ansatte samhandler med barna på en annen måte enn kvinnelige ansatte. En annen forklaring kan være at mannlige ansatte velger seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling på måter vi ikke klarer å måle, sier Drange.

Powered by Labrador CMS