Annonse

dagpenger

Nav-direktør frykter økte dagpenger gjør det mindre attraktivt for permitterte å søke jobb

Feriepenger for dagpenger på bordet i budsjettforhandlingene

Feriepengenekravet er løftet inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett, bekrefter SVs Lars Haltbrekken og sier det skjedde på SVs initiativ.

Nav krever tilbake dagpenger fra permitterte eldre

Flere hundre permitterte over 67 år fikk utbetalt dagpenger etter koronautbruddet i fjor. Nå krever Nav å få tilbake pengene.

Over to milliarder kroner er utbetalt i feriepenger for dagpenger

Nær 358.000 nordmenn har fått utbetalt noe over 2,1 milliarder kroner i feriepenger for dagpenger, viser tall P4-nyhetene har fått fra Nav.

Efta-domstolen frikjenner Norge i dagpengesaker

Efta-domstolen gir Norge medhold i at man kan straffe dagpengemottakere som reiser utenlands.

Kvinner får sjeldnere innvilget dagpenger

Arbeidsledige kvinner søker sjeldnere dagpenger enn menn, og de har mindre sannsynlighet for å få innvilget dagpenger når de søker.

Fire av ti dagpengemottakere fikk økt lønnsinntekt i fjor

Antall dagpengemottakere føyk til værs fjor. Mange var også i arbeid deler av året, og fire av ti dagpengemottakere hadde like høy eller høyere lønnsinntekt i 2020 sammenlignet med året før.

Nav forbereder seg på å betale ut feriepenger før sommerferien

Nav forbereder seg på å betale ut feriepenger på dagpenger før sommeren, selv om ordningen fortsatt ikke er vedtatt.

Arbeidstakere kan motsette seg ferie uten avklaring om feriepenger på dagpenger

Det begynner å bli på tide å planlegge årets sommerferie. Utfordringen er at det må skje før vi vet hvordan reglene for feriepenger på dagpenger blir.

Juristene svarer

Vil jeg få en «karanteneperiode» dersom jeg aksepterer sluttpakken før jeg kan motta dagpenger?

Juristene svarer.

Vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet – og tjene på det.

Dagpengemottakere som nylig har gått ut maksperioden, får dagpenger igjen

Regjeringen vil forlenge maksperioden på dagpenger

– De som går ut dagpengeperioden i løpet av vinteren og våren vil fortsatt kunne ha store utfordringer med å finne arbeid, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli.

– Smittesituasjonen og koronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Nå kan det koste deg mer å si opp jobben

Fra 1. januar må du vente lenger før du får dagpenger hvis velger å si opp jobben din. Det er en av flere innstramminger i velferdsordninger som trådte i kraft ved årsskiftet.

Dagpengemottakeres rett til utdanning kan bli permanent

Regjeringen sendte onsdag på høring et forslag til nytt permanent regelverk for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning.

En ny arbeidssøker hvert minutt

Arbeidsledigheten øker. Den siste uka har Nav i gjennomsnitt registrert en ny arbeidssøker i minuttet.

Regjeringen vil utvide ventetid for dagpenger

Sier du opp jobben selv går det tre måneder før du kan få dagpenger. Nå vil regjeringen utvide ventetiden til fire og en halv måned.

Forhøyet dagpengesats forlenges ut året

Regjeringen foreslår å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året, bekrefter arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Dagpenger kan drøye til slutten av juli

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier Nav ikke regner med å være à jour med utbetaling av dagpenger før i slutten av juli.

Juristene svarer

Kan ansatte få forskudd på dagpenger fra Nav?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan påvirker sluttavtaler ansattes rett på dagpenger?

Juristene svarer.

Etter påske kommer sjokket for koronapermittertes lommebok – 8500 mindre å rutte med

En permittert person med to barn, hus- og billån og en normal årslønn på 570.000 kroner, får straks 8500 kroner mindre utbetalt i måneden. I flere familier er begge på dagpenger.

Nå forlenges maksperioden for dagpenger

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte og permitterte, samt forskuttering av dagpenger, er blant tiltakene regjeringen håper vil bedre situasjonen for arbeidstakere.

Færre mottar dagpenger

Men beløpet de mottok økte med tusen kroner i fjor i gjennomsnitt.

Kan jeg risikere å ikke få dagpenger om jeg selv sier opp?

DP-juristene svarer.

Kan NAV nekte å utbetale dagpenger i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Riksrevisjonen tordner mot Nav– Sikrer ikke at dagpenger går til reelle arbeidssøkere

Nav mener Riksrevisjonen bommer.

Giske og Jensen i duell om kutt i dagpenger

Trond Giske (Ap) mener at han ikke fikk svar fra finansminister Siv Jensen (Frp) i spørretimen på hvordan kutt i dagpenger til ledige får flere i jobb.

LO håper Stortinget skroter regjeringens dagpengekutt

Oppgangen i norsk økonomi er svært skjør, og det er altfor tidlig å kutte i ordninger som rammer arbeidsløse, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få jobbe for frivillige organisasjoner

Mottakere av arbeidsavklaringspenger skal framover kunne jobbe i frivillige organisasjoner. I dag kan de kun jobbe for private eller offentlige arbeidsgivere.

Én av fem lever på penger fra Nav

21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18-66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016, viser nye tall.

Nav-svindel i utlandet for nær 160 millioner kroner

Nav har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011.

Skjerpede Nav-krav kan gi milliardsparing

Tettere oppfølging og strengere krav til aktivitet for sykmeldte kan spare samfunnet for milliarder i trygdeutbetalinger, antyder to nye rapporter.

ArbeidsministerenAdvarer mot å gjøre Nav til «alternativ lånekasse»

Tekna ber regjeringen gjøre det enklere for folk som har mistet jobben å kombinere dagpenger med ekstra utdanning. Arbeidsministeren er enig, men aner ikke hvordan.

NavArbeidsledigheten øker, og flere går lenge uten jobb

– Etter flere måneder med nedgang i ledigheten har vi sett en økning de siste to månedene.

Juristene svarer: Karenstid og prøvetid

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Kortere tid med dagpenger fikk flere i jobb i Danmark

Danskenes svært omdiskuterte dagpengereform fra 2013 får stadig flere ledige i arbeid. Det melder avisen Børsen.

Annonse
Annonse
Annonse