Annonse

distriktspolitikk

Danmark skal utjevne forskjellene mellom by og land med milliardpakke

Statsbudsjett 2020 Lavt kommunebudsjett truer bibliotekene

NOTERT: Mens Nasjonalbiblioteket får et tilskudd på 87 millioner, reagerer Bibliotekarforbundet på det de mener er lite handlingsrom for folkebibliotekene.

Kommunevalget 2019

Venstres Alfred BjørloSatser på fire nye år som ordfører i ny kommune

En av Venstres mest kjente lokalpolitikere, Alfred Bjørlo, står på valg til både kommune- og fylkesting. Han vil gjerne fortsette som ordfører, i nye Stad kommune.

LederFlukten fra bygdene

Det skjer en dramatisk flukt fra bygdene. Det kan ikke være en prioritert oppgave for det offentlige å forsøke å hindre at det skjer.

Nordisk samarbeidStatlige arbeidsplasser løfter distriktene

Å etablere eller flytte statlige arbeidsplasser fra storbyer til distriktene, er en effektiv måte å fordele vekst over hele landet, mener nordiske statsråder.

SSBSpår kjempetrøbbel for helsetjenestene i distriktene

Venstresiden samler seg om Vedums pendlergaranti

Økte fradrag og godtgjørelser for pendlere vil bedre vilkårene for arbeid i distriktene, mener Senterpartiet. Arbeiderpartiet og De Grønne kommer dem i møte.

Sp om regjeringens omveltninger i kunnskapssektoren– Puslete og selvmotsigende

Regjeringen slår sammen Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen som en del av deres omorganisering av kunnskapssektoren. Samtidig flyttes 60 årsverk ut fra Oslo. Men Senterpartiet er ikke imponert

EU gir etterNorge får redusere arbeidsgiveravgiften i distriktene

Reduserte satser gjeninnføres for transport og energi. – Nå kan transport- og energibedrifter igjen se seg tjent med å lokalisere sine virksomheter til kommuner som har redusert arbeidsgiveravgift, sier Senterpartiet.

4.000 nye statsansatte i Oslo under Sanner

Antallet statsansatte i hovedstaden har økt med 4.000 stillinger mens Høyre og Frp har sittet i regjering.

Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte 1.200 årsverk og 600 studieplasser ut av Oslo

Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser ut av Oslo.

Utflytting av arbeidsplasserMinimal effekt av forrige flyttesjau

Regjeringen skal etter forhandlinger med Venstre flytte rundt 600 arbeidsplasser ut av Oslo til «andre steder i landet». Det har liten effekt, viser evalueringen fra sist politikerne foretok en lignende flyttesjau.

UDI kvitter seg med 10.800 mottaksplasser

I tillegg legger de ned drøyt 50 mottak. Det går hardt utover enkelte distrikter.

Regjeringen prioriterer landsdekkende nyskaping

Innovasjon Norges distriktsfokus henger i en tynn tråd. – Vi skal være mer opptatt av målstyring og resultatoppfølging, sier næringsminister Monica Mæland.

Annonse
Annonse
Annonse