Annonse

Egenmeldingen– Lite fokus på helseutfordringer som alkohol har for folk flest

Anne Beate Sætrang drømmer om at mennesker med rus- og avhengighetsproblemer får naturlig tilgang til og behandling for sine lidelser i helhetlige behandlingsforløp.

Egenmeldingen– «Skjønnhetsidealet» er stort og strengt

Fylkesmann i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland bekymrer seg over at mange unge lever under eit stort press når det gjeld ytre ting.

Egenmeldingen– En trygg leder er åpen om styrker og svakheter

Daglig leder i First House Per Høiby mener det er viktig for en leder å få folk til å ha det gøy på jobben. – Da yter man best.

Egenmeldingen– Uroleg for klimaendringane, og mangelen på handling

Fylkesmann i Sogn og Fjordane Anne Karin Hamre bekymrer seg for den sterke nasjonalismen og polariseringa vi no ser i mange land.

Egenmeldingen– Økningen i hatkriminalitet og den folkelige rasismen bekymrer

Daglig leder på Det Andre Teatret Marie Ulsberg mener vi stresser alt for mye.

EgenmeldingenBekymrer seg for fiendtlighet mellom religioner, grupper og land

Daglig leder ved Sagenehjemmet AS Nina Martinussen har stor tro på åpenhet og dermed blir de svake sidene lett avslørt

Egenmeldingen– Synes ikke noe om bonusordninger for noen

Daglig leder Ammerudhjemmet bo- og kultursenter Øyvind Karl Jørgensen om ledelse og medarbeidere.

Egenmeldingen– En god leder erkjenner at hun har makt

– Denne makten forvalter hun med klokskap, sier Olaug Flø Brekke, generalsekretær i Norsk sykepleierforbund.

EgenmeldingenBekymret over Brexit, Trump, Putin og Le Pen

Samtidig mener André Støylen at det gjøres store fremskritt innen miljøteknologi, færre lever i fattigdom og flere får helsetilbud.

EgenmeldingenØnsker seg fotografisk hukommelse

Kirkeverge Andreas E. Eidsaa Jr. er bekymret over økt ensomhet som følge av at man ikke er en del av gode og livsviktige fellesskap.

Egenmeldingen– Flere spør om vi er på vei inn i en ny kald krig

– Vår egen egoisme og nasjonenes egoisme gjennom internasjonale valg i 2016 gir reell grunn til bekymring, svarer kirkeverge Robert Wright om utviklingstrekk som bekymrer han i dagens samfunn.

EgenmeldingenBekymrer seg over klimaendringer og stor økonomisk ulikhet i verden

Personal- og organisasjonssjef ved Vestfold fylkeskommune Bente Mørck mener makten i en lederfunksjon gir mulighet, og er nødvendig, for styring.

Egenmeldingen– «America first» bekymrer mest

Konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø mener selvopptatthet er et dårlig utviklingstrekk i tiden vi lever i.

Egenmeldingen– Økende ulikhet har opprørt og bekymret meg lenge

Direktør for Nobels Fredssenter Liv Tørres forteller om et økende sinne mot ledere og et økende fremmedhat og feilaktige beskyldninger mot innvandrere.

EgenmeldingenVil oppleve at sekstimersdagen blir den nye normalarbeidsdagen

Leder i Fagforbundet Bergen Sara Bell bekymrer seg over at politikere snakker om verdens fattige som en trussel mot velferden.

Egenmeldingen– Store forskjeller kan fort gi grobunn for brune strømninger i samfunnet

Konsernsjef, TrønderEnergi, Ståle Gjersvold mener det å større å vise svakhet er en styrke.

Egenmeldingen– Mer proteksjonisme og utilslørt nasjonalisme i mange land bekymrer meg

Direktør i Patentstyret Per A. Foss om aktuelle saker og tiden vi lever i.

Egenmeldingen– Norges fremste konkurransefortrinn er i ferd med å forsvinne

HR-sjef Nordland fylkeskommune Vigleik M. Aas forteller at den høye graden av tillit vi har hatt mellom samfunnsinstitusjoner og befolkningen er i ferd med å forsvinne.

EgenmeldingenBekymret over for mange store statlige reformer

Fred Ove Flakstad om ledelse og medarbeidere.

Egenmeldingen– Den bratteste velferdsveksten ligger bak oss

Daglig leder i HR Norge Even Bolstad mener det å nå resultater gjennom andre og gjøre en forskjell er det viktigste for han som leder.

Egenmeldingen– Jeg ser på makt som et relasjonsspørsmål

Finn ut hva spesialrådgiver for LOs ledelse Ståle Dokken tenker om tiden vi lever i.

EgenmeldingenGeir Holmgren

EgenmeldingenSveinung Fjose

Egenmeldingen: – Jeg er generelt skeptisk til bonuser

Her kan du bli litt bedre kjent med riksantikvar Jørn Holme.

EGENMELDINGEN: Geir Barvik

Her kan du bli bedre kjent med direktøren i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Geir Barvik.

Egenmeldingen: Hanne Sofie Lindahl

Bli litt bedre kjent med lederen for Changemaker, Norges største ungdomsorganisasjon som jobber med utviklingspolitikk.

Egenmeldingen: Lars E. Hanssen

Bli litt bedre kjent med direktør for Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Egenmeldingen: Per-Kristian Foss

Bli litt bedre kjent med riksrevisoren.

Egenmeldingen: Elisabeth Enger

Bli litt bedre kjent med jernbanedirektøren.

Egenmeldingen: Knut Olav Åmås

Bli litt bedre kjent med direktør i stiftelsen Fritt Ord.

Egenmelding: Helge Andre Njåstad

Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet er leder av Kommunalkomiteen på Stortinget.

Egenmeldingen: Lasse Lønnum

I Tromsøs universitetsdirektør Lasse Lønnums øyne er bønder helter i samfunnet.

Egenmeldingen: Torbjørn Aas

Administrerende direktør Torbjørn Aas ved Finnmarkssykehuset HF drømmer om å score vinnermålet i VM-finalen i fotball.

Egenmeldingen: Bjørn Haugstad

Det er ikke alltid så lett å være tydelig på hvor man skal, syns statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Egenmeldingen: Cecilie Ohm

Høgskoledirektør Cecilie Ohm ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen syns maktbegrepet er gammeldags.

Egenmeldingen: Kristin Danielsen

Biblioteksjef Kristin Danielsen drømmer om å finne opp en fremtidsmaskin.

Egenmeldingen: Jardar Hals

Klinikkdirektør Jardar Hals ved Bærum sykehus drømmer om å komponere en julesang som når inn til folks hjerter.

Egenmeldingen: Nils Kvernmo

Hverken ledere eller medarbeidere i helsebransjen bør få bonus, mener St. Olavs Hospitals administrerende direktør.

Egenmeldingen: Amund Drønen

Ledelse handler om makt, men involvering og åpenhet lønner seg som oftest i lengden, syns statssekretær Amund Drønen.

Egenmeldingen: Atle Hamar

Direktøren for Lotteri- og stiftelsestilsynet syns det er greit at en leder har samme jobb i mer enn ti år, så lenge engasjementet og motivasjonen er på plass.

Annonse
Annonse
Annonse