Annonse

etterutdanning

Statsbudsjettet– For lite satsing på sikring av arbeidsplasser etter pandemien

Flere organisasjoner er skuffet over at regjeringen ikke leverer mer innenfor etter- og videreutdanning og kutter arbeidsmarkedstiltak som rammer langtidsledige.

Asheim vil åpne for mer egenbetaling ved videreutdanning

Personer som har to års arbeidserfaring eller mer, kan i framtiden i større grad måtte betale for videreutdanning på statlige universiteter og høyskoler.

KoronasituasjonenEn av fire vil ta etterutdanning

– Under pandemien er nordmenn blitt mer opptatt av videreutdanning, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Regjeringen vil at flere skal ta utdanning – gir 139 millioner kroner

139 millioner kroner skal gå til arbeidsledige, nyutdannede og permitterte slik at de kan ta utdanning, opplyser regjeringen.

Lederverktøy

– Ledere må gjøre arbeidsplassen til en læringsarena

Arbeidsstyrken vil endre seg dramatisk de neste to årene, og mangel på kompetanse vil bli det største hinderet for vekst, viser HR Pulse Survey 2020.

Disse skal utdanne spesialsykepleiere til høsten

I første omgang opprettes det 30 studieplasser, og nå er det klart hvilke fem studiesteder som har fått tildelt de nye plassene.

NHH med stort byks på lederutdannings-rangering

Med et byks på 8 plasser – fra 41 til 33 – kan NHH og deres tilknyttede stiftelse AFF skryte på seg å være verdensledende i etterutdanning av ledere.

Halvparten av alle ansatte må tenke nyttHar ikke utdanning som passer til det nye arbeidslivet

UndersøkelseNorske utdanningsinstitusjoner klarer ikke levere den digitale kompetansen arbeidslivet trenger

Norske universiteter og høyskoler klarer ikke å levere den digitale kompetansen arbeidslivet trenger, viser en ny undersøkelse. Arbeidstakerne etterlyser mer videreutdanning.

Hard HRHos Amazon må underpresterende ansatte gjennom en «domstol» for å få bli i jobben

RegjeringenSetter ned utvalg for å finne kunnskapshull i norsk arbeidsliv

Ekspertutvalg skal undersøke hvilke bransjer i Norge som har behov for etter- og videreutdanning.

General Assembly til NordenGlobal IT-skole satser i Norge

Nå kommer et helt nytt skolekonsept for næringslivet til Norge. For å hjelpe virksomheter med digital omstilling har General Assembly spesialisert seg på korte, intensive kurs som er skreddersydd for næringslivets behov.

Kompetanse NorgeLyser ut 17 millioner kroner ekstra til opplæring på arbeidsplassen

Nå skal flere få kurs i digitale ferdigheter.

NitoVil at retten til videreutdanning skal kontraktfestes

Mange arbeidstagere får ikke den for- og etterutdanningen de trenger på grunn av lite tid og dårlig økonomi i virksomheten.

Kvinnelige ledere videreutdanner seg mer

Det har lenge vært flere kvinner enn menn i høyere utdanning. En ny undersøkelse viser nå at det også er flere kvinnelige ledere som tar videreutdanning.

Tilbaketrekking av innvilget utdanningspermisjon

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Rekordmange lærere tar videreutdanning

Flest kvinner tar videreutdanning

Om lag 70 prosent av alle sysselsatte i Norge har en jobb som i stor grad krever at de lærer seg nye ting.

Annonse
Annonse
Annonse