Annonse

fedrekvote

Aldri før har fedre tatt ut så mange dager med foreldrepenger

I første halvår i år har om lag én av fire fedre tatt ut 75 dager eller mer med foreldrepenger. Det er en tredobling fra samme periode i fjor.

Nav-blemmeFlere har mistet fedrekvoten urettmessig

Flere fedre kan urettmessig ha fått avslag på sin søknad om betalt fedrekvote. Nå innrømmer Nav at avslagene er gitt på feil grunnlag.

Flere menn tar ut hele fedrekvoten

Andelen menn som tar ut fedrekvoten, har økt fra 60 til 71 prosent i løpet av det siste tiåret. Det har vært en økning i alle fylker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Liten utvikling i pappapermen

Det viser statistikk som Nav publiserte onsdag.

EU innfører fedrekvote på minst 10 dager

EU er i mål med forhandlingene om felles minstekrav til fødselspermisjon. Med de nye reglene får alle fedre minst ti fridager.

Menn med høy utdanning tar lengst pappaperm

ForeldrepermisjonFedre vil ha mer «tvang» for å bedre likestillingen hjemme og på jobb

Politikerne avgjørende for hvor mye tid nybakte fedre bruker med barna

Øker fedrekvoten etter press fra Stortinget

Nå forslår regjeringa at både mor og far skal ha 14 uker hver i foreldrepermisjon.

Har den ansatte rett på ulønnet foreldrepermisjon?

DP-juristene svarer.

Flertall for utvidet fedrekvote

KrF støtter Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen. Dermed er det flertall for forslaget på Stortinget.

Mæland vil øke fedrekvoten

Flere fedre nøyer seg med den fastsatte pappakvoten på ti uker etter regjeringens kutt. Næringsminister Monica Mæland (H) vil ha en ny gjennomgang av ordningen.

Flere kutter pappapermen

Andelen fedre som tar mer enn ti ukers pappaperm er blitt mer enn halvert etter at regjeringen kuttet pappakvoten.

Fedrekvoten mer populær enn noen gang

I 2015 var fullt uttak av fedrekvote mer vanlig blant fedre enn noensinne.

Kvinnedominans på toppen av arbeidslivet

I næringslivet domineres topplederstillingene av menn. På toppen av arbeidslivsorganisasjonene er det derimot kvinnene som troner. Ringvirkningene av dette er det uenighet om.

Statsfinansiert trivsel

Høyres forslag om at staten skal betale for at mor og far skal kunne være hjemme samtidig med sin nyfødte, vitner om et parti i ideologiske forvirring, skriver redaktør Magne Lerø.

– Redusert fedrekvote svekker likestillingen

3 av 10 kvinnelige ledere mener den nye regjeringens vedtak om å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker vil sette likestillingen flere steg tilbake, ifølge fersk arbeidsmarkedsundersøkelse.

far_og_barn.jpg

Flere tar full pappaperm

Flere menn tar ut full fedrekvote etter at den ble utvidet til ti uker. I fjor fikk 45.000 menn foreldrepenger, viser tall fra Nav.

far_og_barn.jpg

Høyre vil gi alle fedre pappaperm

Egentlig vil Høyre fjerne hele fedrekvoten ved fødselspermisjon, men i sitt alternative budsjett for neste år går partiet inn for å utvide ordningen til også å gjelde fedre til barn med mødre som ikke har jobbet før barnet ble født.

mor_med_barn.jpg

Vil ha tak i mødrene

NHO-president Kristin Skogen Lund vil ha en større fedrekvote for å få flere kvinner i næringslivet – og taler med det både Høyre og Frp midt imot.

Annonse
Annonse
Annonse