Annonse

fedrekvote

Sivilombudet mener Nav tar feil om fedrekvote

Sivilombudet slår fast at det er feil å frata fedre foreldrepenger fordi de har søkt etter Navs frist. Nav vil nå se nærmere på saken.

Regjeringen kvitter seg med «fedrekvotefellen»

Mange fedre har mistet retten til foreldrepenger fordi de har søkt for sent. Nå vil regjeringen gjøre det lettere for foreldre å utsette uttaket av deler av foreldrepengene.

Bare én av ti fedre tok ut mer enn kvoten

Kun 11 prosent av fedrene som tok imot foreldrepenger i fjor, tok ut mer enn sin kvote og brukte av felleskvoten, viser tall fra Nav.

Nav-blemmeFlere har mistet fedrekvoten urettmessig

Flere fedre kan urettmessig ha fått avslag på sin søknad om betalt fedrekvote. Nå innrømmer Nav at avslagene er gitt på feil grunnlag.

Menn med høy utdanning tar lengst pappaperm

ForeldrepermisjonFedre vil ha mer «tvang» for å bedre likestillingen hjemme og på jobb

Politikerne avgjørende for hvor mye tid nybakte fedre bruker med barna

Øker fedrekvoten etter press fra Stortinget

Nå forslår regjeringa at både mor og far skal ha 14 uker hver i foreldrepermisjon.

Har den ansatte rett på ulønnet foreldrepermisjon?

DP-juristene svarer.

Flertall for utvidet fedrekvote

KrF støtter Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen. Dermed er det flertall for forslaget på Stortinget.

Mæland vil øke fedrekvoten

Flere fedre nøyer seg med den fastsatte pappakvoten på ti uker etter regjeringens kutt. Næringsminister Monica Mæland (H) vil ha en ny gjennomgang av ordningen.

Flere kutter pappapermen

Andelen fedre som tar mer enn ti ukers pappaperm er blitt mer enn halvert etter at regjeringen kuttet pappakvoten.

Fedrekvoten mer populær enn noen gang

I 2015 var fullt uttak av fedrekvote mer vanlig blant fedre enn noensinne.

Kvinnedominans på toppen av arbeidslivet

I næringslivet domineres topplederstillingene av menn. På toppen av arbeidslivsorganisasjonene er det derimot kvinnene som troner. Ringvirkningene av dette er det uenighet om.

Statsfinansiert trivsel

Høyres forslag om at staten skal betale for at mor og far skal kunne være hjemme samtidig med sin nyfødte, vitner om et parti i ideologiske forvirring, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse