Samfunn

Fedre tar ut den nøyaktige minstekvoten for foreldrepenger fastsatt av politikere, viser ny Nav-statistikk.

Politikerne avgjørende for hvor mye tid nybakte fedre bruker med barna

Publisert Sist oppdatert

Sju av ti fedre tar ut nøyaktig det antallet dager av foreldrepengene som utgjør fedrekvoten, viser nyutviklet statistikk fra Nav.

Ifølge oversikten endrer fedrenes uttak seg så godt som umiddelbart når lengden på fedrekvoten endres fra politisk hold.

– Disse tallene viser svært tydelig at hvis en ønsker å påvirke fordelingen av foreldrepenger mellom mor og far, så bør man endre lengden på fedrekvoten, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i velferdsetaten i en pressemelding

Endringer

Den nye statistikken fra Nav tar utgangspunkt i barnets fødselstidspunkt, noe som har gjort det mulig å se hvordan familier disponerer uttaket av foreldrepenger fordelt på hele treårsperioden. Til forskjell fra tidligere publisert statistikk, har de umiddelbare atferdsendringene for familiene som blir omfattet av en ny lengde på fedrekvoten også blitt dokumentert.

Lengden på fedrekvoten har ifølge Nav endret seg seks ganger siden den ble innført i 1993. Den nye statistikken viser et klart bilde av hva som skjer når fedrekvoten endres:

  • Da fedrekvoten var 60 dager, tok de fleste fedre ut nøyaktig 60 dager (for barn født 1. juli 2011 - 1. juli 2013).

  • Da fedrekvoten var 70 dager, tok de fleste fedre ut nøyaktig 70 dager (for barn født 1. juli 2013 - 1. juli 2014).

  • Etter at fedrekvoten ble redusert til 50 dager, har de fleste fedre tatt ut 50 dager (fra 1. juli 2014).

I oktober vedtok Stortinget å utvide fedrekvoten med fire uker, fra 10 til 14 – mot regjeringens ønske. Flertallet ble sikret da både KrF og Venstre, samt de rødgrønne partiene, samlet seg om et forslag fra Arbeiderpartiet om å gjeninnføre 14 permisjonsuker forbeholdt far. Forslaget innebærer en tredeling av den totale foreldrepermisjonen, der både far og mor får 14 uker, mens den siste tredelen kan fordeles fritt mellom de to.

– Vi er veldig glade for at det ser ut til å bli et flertall for å øke fedrekvoten igjen. Med Høyre og Frps tempo for å sørge for at far skal få flere muligheter til å få tilbringe tid med ungene sine, vil det i realiteten ta 400 år før fedre tar ut 14 ukers pappaperm, uttalte Aps nestleder Hadia Tajik under trontaledebatten 11. oktober.

Tradisjonelt uttak

Nav-statistikken viser også at åtte av ti foreldrepar velger at mor tar hele sitt uttak av foreldrepenger før far starter sitt uttak.

Knapt halvparten av fedrene starter uttaket rett etter at mor er ferdig med sin permisjonstid, men blant de øvrige familiene er det som oftest en betydelig pause mellom mors siste og fars første dag med foreldrepenger, opplyser Nav i en pressemelding.

Svært få tar ut foreldrepenger etter at barnet har fylt to år.

Powered by Labrador CMS