Annonse

godstransport

Hareide vil få flere til å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten

Kjøre- og hviletidsreglene i godstransporten slår inn ved 3,5 tonn. Men kjøretøy med alternative drivstoffer er ofte mye tyngre, og derfor endres nå reglene.

Boligbygging kan presse ut 38.000 arbeidsplasser fra Oslo

Naboene står med åpne armer.

Veitransporten kan bli enda mer konkurransedyktig

Mens regjeringens øker satsingen på sjø- og banetransport, skal logistikkselskapet Schenker teste ut megavogntog på 32 meter i Norge.

Øst-europeiske lastebiler tar stadig mer av veitransporten

Øst-europeiske lastebiler tar stadig markedsandeler. Nå vil regjeringen gjøre det enklere for sjåfører fra land utenfor EØS.

18 milliarder skal gi mer gods på bane

Regjeringen og samarbeidspartiene setter av 5,5 milliarder kroner de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransporten på jernbane.

Bernt Stilluf Karlsen om Filipstad: – Det er Plan- og bygningsetatens skyld

Den avtroppende styrelederen i Oslo Havn har vært en av hovedarkitektene bak hovedstadens ekstreme forvandling de siste 16 årene, og blitt kalt en nasjonal strateg. Men Filipstad-området fant han aldri en løsning på. Han mener skylden ligger hos Plan- og bygningsetaten.

Nedgang i gods på skinner

Norsk-svensk enighet om jernbane over grensen

– Dette er et godt forarbeid til en grenseoverskridende utvikling av jernbanen mellom Norge og Sverige, sier regiondirektør i Jerbaneverket Sjur Helseth.

Godsavtale skal flytte 300.000 trailere bort fra veien

De fire borgerlige partiene er enige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten fra vei til sjø og bane innen 2030. Det tilsvarer 300.000 vogntog.

Mer utslipp i norsk transportsektor enn i olje og gass - nå skal det kuttes

Fagetatene foreslår omfattende grep for å få ned utslippet i norsk transportsektor. Få oversikt over dagens status og foreslåtte tiltak her.

Industrien og næringslivet vil ha enda mer i ny transportplan

Transportetatenes høyeste alternative investeringsramme ligger litt under NHOs forslag.

Jernbanefrakt i Norge skal få hjelp fra Europa

Godstrafikk på skinner sliter med lønnsomheten og taper konkurransen mot veifrakt. En nyåpnet godskorridor helt ned til Italia skal gjøre det mer attraktivt å velge jernbane framfor vei i Norge.

Alles øyne er rettet mot jernbanen i Norden

I Europa følges utviklingen i Skandinavia nøye. Både Sverige og Danmark har gode jernbaner. Og Finland peker seg ut som det landet som får mest jernbane for pengene i hele Europa

Cargolink legges ned.

Cargolink legges ned

70 personer mister jobben som følge av at jernbaneselskapet Cargolink legger ned virksomheten.

Vil revolusjonere transport av sjømaten

Aktører innen sjømat og logistikk i Midt-Norge vil se på mulighetene for å flytte sjømaten over fra vei og bane til sjø.

Lastebilen vinner

Lastebilen vinner godset - fordi den er billigst og mest fleksibel

Annonse
Annonse
Annonse