Annonse

Grunnskole

Jentene får høyere karakter på eksamen

Forskjellene mellom jenter og gutter i grunnskolen er størst i norsk og minst i matematikk.

Vil snart mangle tusenvis av lærere Kommune-Norge møkklei statlige krav

Nå sender hovedstyret i KS brev til alle politiske partier med en klar advarsel mot bindende bemanningsnormer og formelle kompetansekrav.

Ungdomsskoleelever får bedre karakterer i flere fag

Gjennomsnittskarakteren ved avsluttet grunnskole er 41,8 poeng, viser tall fra SSB.

Han endret hvordan verden tenker om mobbing– Eg kan ikkje sjå at Utdanningsdirektoratet og politikarane våre har teke ordentleg innover seg kva slik alvorlig mobbing inneber

Mobbeforskningens gudfar, Dan Olweus, vinn Christieprisen 2018.

En av tre skoler utenfor lærernormen

Størst kjønnsforskjeller i Norge blant 5. klassinger i Skandinavia

– Dette bekrefter dessverre inntrykket av at guttene sliter mer enn jentene på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Detaljstyring overkjører lærerne

Én av fire føler seg overstyrt.

Rekordmange voksne fullfører grunnskolen

For første gang er kvinner i mindretall blant deltakerne på grunnskoleopplæring for voksne.

UngdomsskolenGuttene havner bakpå

Størst karakterforskjeller i norsk, minst i matematikk.

Tysk tenketankUtdanning - ikke arbeidsmoral - avgjørende for Nord-Europas velstand

OECDNordmenn verdensmestre i data

Ingen land slår oss i dataferdigheter. Men excel-triks og touch-metoden gir dårlig betalt. – Jeg stiller meg tvilende til om det har noen effekt i det hele tatt, sier NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes.

Skole44.000 elever mistet stipendet på ett år

Nedgangen mye sterkere enn hva regjeringen ventet da de endret behovsprøvingen for grunnstipend.

Stadig flere elever velger privat i Skandinavia

Den nordiske offentlige skolemodellen blir utfordret. Aldri før har så mange skoleelever valgt privatskole i Norge og Danmark.

Midler til ekstra lærere er fordeltSjekk hvor mye din kommune får

1,3 milliarder kroner øremerket ekstra lærere i barneskolen er fordelt. Sjekk hvor mye din kommune får.

Flere elever i privatskoler

På ti år har det vært en drastisk økning i antall privatskoler i Norge. Nå går 3,6 prosent av alle grunnskoleelever på privatskole.

Et varsku til skolepolitikere

Tidlig målstyrt akademisk virksomhet skaper tapere, mindre kreative barn med mindre lærelyst.

Annonse
Annonse
Annonse