målstyring

NTB scanpix

Et varsku til skolepolitikere

Tidlig målstyrt akademisk virksomhet skaper tapere, mindre kreative barn med mindre lærelyst.

Publisert Sist oppdatert

I den rykende ferske boka Læring fra Cappelen Damm Akademisk redigert av Maria Øksnes og Einar Sundsdal er professor Dion Sommer intervjuet. Han fyrer av mot utdanningspolitikkens knefall for PISA (Programme for International Student Assessment) initiert av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).

«PISA-undersøkelsene er eksempel på barnefiendtlig utdanningsmessig og pedagogisk dagsorden i vår tid. OECD er på vei til å overta definisjonsmakten over begreper som læring. Læring skal ifølge OECD forstås som en økonomisk tenketank, og resultatet blir det vi kan kalle en «one model fits all»-tenkning. Denne tenkemåten har fått stadig større innflytelse på hvordan vi tenker om barnehagepedagogikk og politikk. Den målstyrte læringstenkningen som legges til grunn, bygger blant annet på den forestillingen om tidlig start, senere gevinst. Det er en «ovenfra og ned»-styring, der voksne har kontrollen. Det er vektlegging av trening på konkrete ferdigheter, en akademisk tilnærming med begrensede muligheter for barnas initiativ. Jeg opplever dette som det mest ødeleggende som har skjedd i barns utvikling og læring all den tid jeg har vært fagmann.»

Han viser til solid forskning, både i dybde og omfang, som viser at dette ikke fører til gevinst senere, slik mange politikere ser for seg. Tvert om. Tidlig målstyrt akademisk virksomhet skaper tapere, barn blir mindre kreative med mindre lærelyst. At barn skal nå spesielle mål på spesielle trinn, styrt av eksternt gitte planer fordi de skal ha «relevant» læring, som skal dokumenteres og kontrolleres, er ifølge Sommer nesten bisart. For modellen i globaliseringens tid gjelder jo uavhengig av hvor vi er i verden, Asia eller Norge. Igjen viser han til at det er voksenperspektivet som styrer, gjennom politikernes styring av hele opplæringen.

«I Danmark har jeg direkte kalt disse politikerne «barnas fiender»», sier Sommer. Dion Sommer er en anerkjent dansk professor i utviklings- og barndomspsykologi ved Universitetet i Århus. Han står bak og har inngående kjennskap til omfattende forskning, og er en framstående forskningsformidler. Sommer er vel verd å lytte til. Spørsmålet er i hvilken grad politikerne, som viser sin sterke styringsvilje, er villig til å endre retning, eller lar OECD sin overnasjonale konkurranseideologi og nasjonale prøver overstyre Stortingets brede samfunnsmandat for barnehage og skole.

Powered by Labrador CMS