Annonse

helseforetakene

Leder

Den offentlige helse-lønnsadelen

Så lenge sykehusene er organisert som offentlige «halvveis-bedrifter» vil lederlønningene bli høyere enn i andre deler av offentlig sektor, med mindre de rødgrønne gjør alvor av å innføre lønnsfrys.

Leder

Den offentlige helse-lønnsadelen

Så lenge sykehusene er organisert som offentlige «halvveis-bedrifter» vil lederlønningene bli høyere enn i andre deler av offentlig sektor, med mindre de rødgrønne gjør alvor av å innføre lønnsfrys.

Da «doktormakten» ble brutt og helsebyråkratene tok over, ble det norske helsevesenet best i verden

Men det kostet. Nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité Kjersti Toppe føler seg ikke lenger velkommen.

Motstandere av helseforetakene samler seg

«Alternativ til helseforetaksmodellen» er navnet på ei ny gruppe som i løpet av våren skal legge fram en alternativ modell.

Statens personaldirektør slår tilbake– Det står godt til med medbestemmelse og medvirkning i staten

Arbeidsgiverne gir ikke opp ambisjonen om å revidere Hovedavtalen i staten.

Virksomhetsstyring i staten– Et ­system som ­skaper konflikter

– Medbestemmelses­barometeret har flere ganger nå dokumentert at sykehusansatte rapporterer dårligst på medbestemmelse. Det er ikke noe å diskutere, sier Christian Grimsgaard.

Samhandling i praksisBøter for 1,4 milliarder

Norske helseforetak har gitt kommuner som ikke tar imot en pasient etter et sykehusopphold, bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner fra 2012 til 2018, ifølge VG.

Klassekampen: Helseforetak får nær en milliard i økte utgifter

Staten med 26 milliarder i underskudd første kvartal

Utgiftene øker mer enn inntektene. Milliardgapet dekkes inn med oljepenger.

Norske sykehus når ikke budsjettmålene

Under halvparten av de 20 helseforetakene i landet klarte å holde budsjettene sine i fjor.

Vil ha helseledere som jobber på gølvet

Avstanden mellom ansatt og ledere i helsevesenet har blitt for stor, mener tillitsvalgt for legene.

SelskapskontrollFor vanskelig å varsle i helseforetakene

Riksrevisjonen mener at uønskede hendelser i helseforetakene meldes i for vekslende grad og at varslingssystemene er for vanskelig å bruke.

SYNSPUNKTSvartmaling fra Legeforeningen

Spekter slår tilbake mot legeforeningens kritikk.

Spekters glansbilde

I Dagens Perspektiv 15/6 tar Spekters leder Anne-Kari Bratten til orde for ikke å endre på det som fungerer i norske sykehus. Bratten etterlater et inntrykk av at det hele står så godt til i norsk helsevesen. Det er misvisende. Det står ikke så bra til.

Hvordan sikre videre sykehussuksess?

«Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens klare liv», konkluderte den engelske filosofen og statsmannen Francis Bacon tidlig på 1600-tallet. Nå 400 år senere, tyder mye på at den norske sykehusdebatten i stor grad preges av de samme forutsetningene.

Nasjonal helse og sykehusplan: Det vanskeligste spørsmålet ble utsatt

Men med unntak av at akuttkirurgi faller bort ved enkelte små lokalsykehus, har planen skapt begrenset debatt. Det mange ventet på – vurderingen av selve foretaksmodellen – ble utsatt i siste liten, og foretaksmodellens skjebne vil ikke fastlagt før tidligst i 2017.

Annonse
Annonse
Annonse