Annonse

heltid

Spekter: – Vi bør lære av Finland

90 prosent av finske helsefagarbeidere jobber turnus i heltid. I Norge er det 20 prosent.

Tre ganger så mange kvinner enn menn har blitt ansatt i heltidsstillinger

Antall deltidssysselsatte har stått praktisk talt i ro, mens antall heltidssysselsatte har økt med 24.000 personer. Av disse var det 18.000 kvinner og 6000 menn.

Flere mødre jobber heltid

Likevel har andelen kvinner i arbeid gått nedover de siste ti årene.

Ansatte setter selv kjepper i hjulene for heltidskultur

De fleste forsøk på å utvikle heltidskultur i Norge mislykkes. Arbeidsgiver undervurderer styrken i deltidskulturen og jobber ikke for en endring.

FagforbundetLiten satsing på lederutdanning i helsesektoren

Siv Karin Kjøllmoen, rådgiver i Fagforbundet hevder at en «sterk og tydelig ledelse» har blitt underkommunisert i helse- og omsorgssektoren av kommuner og regjeringen.

Få heltidsansatte jobber overtid

Sjekk ut hvilke yrkesgrupper som jobber mest overtid.

HeltidsbarometerTelemark er helsevesenets heltidssinke

Det er store geografiske forskjeller hvor det lyses ut flest og færrest heltidsstillinger. Telemark gjør det skjeldnest.

HeltidsutfordringenMannlige sykepleiere jobber mer heltid enn kvinner

En av tre sykepleiere jobber deltid, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå.

TillitsvalgteMå overtale medlemmene sine til å tenke positivt om heltid

For 30 år siden ødelagte de stillinger for å kunne gå hver tredje helg. Nå kjemper de med nebb og klør for å reparere skaden som har skapt den giftige deltidskulturen.

«Preker» om heltid for å skape kultur- og holdningsendring

Fredrikstad har, som mange andre kommuner, utfordringer med mye deltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren. For å komme til roten av problemet, får nå alle de 4000 helsearbeiderne mulighet til å heve stemmen i debatten.

Ordføreren i FredrikstadTror heltidskultur vil få ned sykefraværet

– Reduserte stillinger og lav formell kompetanse genererer mer sykefravær, sier Jon-Ivar Nygård (Ap).

Avliver myten om at sykepleiere har «feil holdning» til heltidsarbeid

Tillitsvalgt i hjemmesykepleien, Elisabeth Imrik, mener man ikke kan sammenligne turnusarbeidet deres med andre yrkesgrupper som ikke jobber med mennesker.

Slik skal Fredrikstad friskmelde en destruktiv deltidskultur

I Fredrikstad kommune snakker de seg til mer heltid i helsesektoren.

Flere kvinner jobber heltid

Dagen etter kvinnedagen legger arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fram tall hun mener dokumenterer at likestillingen har skutt fart under de blå.

Berit Svendsen– Jobb mer, eller glem lederjobben

Mor og far mer likestilte – men…

Jo, da – mor jobber mer og far er mer hjemme. Men fortsatt er mor på deltid og klart mest borte fra jobb når barna er små.

kjelstadli.jpg

Det jobbes for mer fleksibelt arbeidsliv

… med finanskrisen som skalkeskjul. – Det regulerte arbeidslivet er under press, sier professor Knut Kjelstadli ved UiO.

sykehuskorridor.jpg

Helsearbeidere fornøyd med deltid

Fire av fem helsearbeidere som jobber deltid, er fornøyd med arbeidstiden sin.

sykehuskorridor.jpg

– Feil medisin

Økonomiprofessor Steinar Holden mener lovfesting av heltid for å hindre ufrivillig deltid er feil medisin og bare vil føre til økt behov for deltidsansatte som kan jobbe mye i helgene.

karin_andersen_.jpg

SV vil skjerpe Aps heltidsplan

Arbeiderpartiets plan for å få bukt med ufrivillig deltid er ingen fasit, sier SVs Karin Andersen og Inga Marte Thorkildsen. De vil presse på for endringer.

lo.jpg

LO feirer seier på heltid

LO-toppene Jan Davidsen og Gerd Kristiansen mener den årelange kampen for deltidsansattes rett til heltidsarbeid er kronet med seier.

sykehuskorridor.jpg

Krever jobbgaranti

Aps kvinnenettverk, LO og AUF står mot Jens Stoltenberg og partiledelsen om lovfestet rett til heltidsjobb. SV og Senterpartiet slutter seg til og støtter et krav om lovfesting.

sykehuskorridor.jpg

Kamp om heltid

LOs nestleder Gerd Kristiansen vil at Arbeiderpartiet skal lovfeste retten til heltid i arbeidslivet – noe kvinnepolitisk leder i partiet, Anniken Huitfeldt, ikke synes særlig om.

Annonse
Annonse
Annonse