Annonse

Dårlige holdninger skaper farlig arbeidsmiljø

En fersk rapport viser at syv av ti industriarbeidere i Norge har sett-, hørt om- eller selv vært direkte involvert i ulykker på jobben.

Unge, høyt utdannede og kvinner mest positive til innvandring

Syv av ti er enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.

Britene mye mer positive til innvandring etter Brexit

Stor studie avfeier samtidig at Brexit var et populistisk varsko til eliten. Bruddet handlet mest om eldre velgeres innvandringsfrykt.

Rekordstor global undersøkelseKampen mot terrorisme ses på som viktigere enn klimautfordringen

Nordmenn flest mener flyktninger bidrar til positivt mangfold i samfunnet

Det viser undersøkelsen «Holdninger til barn på flukt» som Redd Barna har gjennomført.

Unge forberedes dårlig til arbeidslivet

Arbeidsgiverne i små og mellomstore bedrifter ser etter personer som er selvgående, tar ansvar og har gode holdninger, men har vanskelig for å finne det blant ungdom, viser svensk rapport.

Flere mener det bør bli vanskeligere å få opphold i Norge

Nordmenn har mindre kontakt med innvandrere enn før, viser ny rapport.

Dagens Lunch

homofile_vennin.jpg

– Holdningen til homofile på jobben i endring

De fleste kommuneansatte i Bergen har en positiv holdning til homofile, lesbiske og bifile på arbeidsplassen. Et lite mindretall er negative, ifølge en undersøkelse fra Fafo.

syk_dame.jpg

Slappe holdninger øker sykefraværet i Norge

Ny forskning viser at vi er lenger borte fra jobben når vi er syke i dag enn for 15 år siden selv om fraværet skyldes det samme.

Annonse
Annonse
Annonse