Annonse

imdi

Ny tilskuddsordning skal bidra til å styrke mangfoldsarbeidet i arbeidslivet

Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, til å øke rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Leder

LederFratatt statsstøtte og rettsikkerhet

Behandlingen av Shabana Rehman og Født Fri har endt opp i en studie av hvordan myndigheten ikke skal opptre om de vil frata en virksomhet statsstøtte.

Leder

LederFratatt statsstøtte og rettsikkerhet

Behandlingen av Shabana Rehman og Født Fri har endt opp i en studie av hvordan myndigheten ikke skal opptre om de vil frata en virksomhet statsstøtte.

Synspunkt

Verdiløst Integreringsbarometer

Integreringsbarometeret er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort i Norge av befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Synd at den svikter.

Synspunkt

Verdiløst Integreringsbarometer

Integreringsbarometeret er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort i Norge av befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Synd at den svikter.

Befolkningen er splittet om innvandring

Ny, stor undersøkelse viser at et fåtall synes integreringen fungerer godt.

SSBRegjeringens introduksjonsprogram fungerer for menn, ikke kvinner

Lang ventetid i asylmottak har ingen effekt på senere integrering

– Overraskende og interessante funn, sier assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange.

Innvandrere i arbeid– Må finne fleksible løsninger lokalt og ikke bare dumpe folk steder

Det viktigste med introduksjonsprogrammet for flyktninger er å lære å bli en del av samfunnet, vise seg frem og skaffe nettverk, forklarer Anders Fyhn, seksjonsleder for integrerings og mangfoldsdirektoratet.

Ber kommunene bosette 13.000 flyktninger i 2017

Anmodningen ligger nesten 10.000 under det som ble anslått i november 2015.

– For dårlig kompetanse blant innvandrere

NHO stadfester at den nye rapporten fra Frisch-senteret om flyktninger og sysselsetting bekrefter tidligere rapporter om at innvandrere, særlig fra ikke-vestlige land, faller ut av arbeidsmarkedet for tidlig og i for stor grad.

Balansekunst: UDI må levere både for bosetting og uttransportering

Med 250 nye saksbehandlere i løpet av tre måneder – en dobling av staben – jobber UDIs asylavdeling på spreng for å skaffe norske kommuner flyktninger å bosette. Samtidig må UDI bidra til at Politiets utlendingsenhet får uttransportert de som ikke har krav på opphold i Norge. Men innsatsen for å møte de to hensynene er ikke helt i balanse, mener kritikerne.

Bosetting av flyktninger: Kommunene er klare – men UDI prioriterer utsendelser

Frustrasjonen brer seg i kommune-Norge. Norske kommuner står klare til å bosette 16.000 asylsøkere, mens UDI kun har 630 bosettingsklare asylsøkere med oppholdstillatelse.

Annonse
Annonse
Annonse