Annonse

jurister

Flere jurister enn fagarbeidere på det nye Stortinget

Av representantene på det nye Stortinget er 18 jurister eller er i ferd med å bli det, viser Klassekampens oversikt. 16 stykker har fagbrev som bakgrunn.

Lønnsgapet– En trend man må anstrenge seg for å snu

Advokatfirmaet Wiersholm har satt seg som mål at en tredjedel av partnere deres skal være kvinner innen 2028. – Vi er på god vei til å lykkes med det, sier styreleder og partner Kjersti T. Trøbråten.

– Ledere lytter for lite til jurister

Det sier lederen i Juristforbundet Stat Sverre Bromander som tar til orde for mer regelstyring. Ekspert advarer mot rettsliggjøring av samfunnet.

Disse yrkesgruppene stoler vi minst på

Noen yrkesgrupper nyter større tillit enn andre.

KompetanseTester tverrfaglig traineeløp

To megatrender ligger bak Haavinds nye trainee-satsing innen energi.

Alvorlig underbemanning blant politijuristene i landet

Politijuristenes leder melder om krise i alle Norges politidistrikter på grunn av underbemanning blant juristene.

Seksuell trakassering mer utbredt blant jurister enn ellers i norsk arbeidsliv

2 av 10 medlemmer i Juristforbundet sier de har opplevd seksuell trakassering i sin yrkeskarriere.

Leder i Gatejuristen Cathrine ­MoksnessHevder de svakestes rett

Boblen til Cathrine Moksness sprakk for 18 år siden da hun som jusstudent fikk jobb på den såkalte «sprøytebussen».

Politijuristene frykter kompetansetap ved sammenslåing

Leder Sverre Bromander i Politijuristene er bekymret for at en sammenslåing av Økokrim og Kripos kan bety at flinke folk forsvinner.

Politidebatten«Ansvar og styring uten ressurser»

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, svarer leder av Politijuristene, Curt A. Lier.

Politidebatten«Ansvar og styring uten ressurser»

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, svarer leder av Politijuristene, Curt A. Lier.

Jurister: – Asylbehandlingsnekt brudd på folkeretten

Flere jurister mener Norge bryter folkeretten når «åpenbart grunnløse» asylsøkere kan avvises ved den norsk-russiske grensen uten å få saken behandlet.

Annonse
Annonse
Annonse