Annonse

kvinnekvotering

Kvinnelige toppledereDanmark viser Norge «baghjulet»

Mens andelen kvinner i toppledelsen i norske virksomheter har stått på stedet hvil, fortsetter den å øke i Danmark - helt uten kvotering.

KvinnekvoteringSvenskene skroter norsk styrekvotering

Dropper kvinnekvotering i selskapsstyrene.

Mindre juks i styrene

Ny styreforskning viser mindre tilbøyelighet til regnskapsmanipulasjon etter at kvinnekvotering ble innført i norske ASA-styrer.

SV vurderer kvinnekrav i styrene til trossamfunn

SV vurderer å stille krav om en kvinneandel i styrene til trossamfunn som mottar statsstøtte. Bare tre av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner.

Topplederbarometeret: Elendig kjønnsbalanse i norsk næringsliv

Kun fire av Norges hundre største selskaper har minst 40 prosent kvinner i toppledelsen, viser en fersk oversikt.

– Kvinnekvotene i europeiske styrer virker

Volkswagen har ingen kvinner i styret

Tyske selskaper må ha 30 prosent kvinner i styrene fra januar 2016, men kun 105 selskaper må følge kravet. I går gikk fristen ut for tyske selskapers mulighet til å melde egne målsetninger for ledergruppens kjønnssammensetning.

Slik virker kvoteringsloven

Hvilke virkninger har det kontroversielle lovkravet om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer egentlig hatt? I en bok som ble lansert denne uken gjør norske forskere opp status. Her er oversikten over de viktigste konklusjonene.

mann_kvinne_sym.jpg

Nordmenn tror ikke på kvinnekvotering

Nordmenn er blant verdens mest skeptiske til å kvotere kvinner inn i ledelse.

se_aulie_michel.jpg

Går for kvotering

Ti år med tidligere næringsminister Ansgars Gabrielsens kvinnekvoteringslov har svekket motstanden mot den – som hos årets vinner av Gabrielsen-prisen, Åse Aulie Michelet.

Annonse
Annonse
Annonse