Annonse

nifu

Karrieresteg

Vibeke Opheim ny direktør for NIFU

Har livslang læring i arbeidslivet som interessefelt.

Kvinnelige sivilingeniører har lavere arbeidsledighet enn menn

Blant de kvinnelige sivilingeniørene som ble uteksaminert i «det vanskelige 2016», var det ingen som var mistilpasset vinteren 2019. – Slående, skriver NIFU i en fersk rapport.

Kompetanse-kuppet

Høyre "kupper" regjeringens utvalg med tiltak til kompetansereform to uker før utvalgsrapport legges frem. God diagnose, sier ekspertisen, men ikke forvent stor effekt.

KompetansebehovKun Oslo-regionen "skriker" etter økonomer

Behovet for fagfolk varierer kun litt fra region til region. Unntaket er økonomer.

Arbeidsgivere vil ikke ha naturvitere og realister

Mens akademia mener behovet er enormt, kontrer Abelia-sjefen med at utdanningsinstitusjonene ikke «evner» å tilpasse seg markedet.

Nå skyter teknologiforskningen i været

Ny toppnotering totalt, og 27 prosent flere doktorgrader innen teknologi på ett år. – Viktig å beholde kompetansen i Norge på sikt, sier leder i IKT Norge, Heidi Austlid.

Norge har 71 tilbud om digital videreutdanning

Men behovet er fortsatt større enn tilbudet.

SSB bruker statistikk om publiseringer feil

SSB står i en særstilling når institusjonen bruker publisering på høyeste nivå til ledelsesformål. I resten av sektoren advares det mot en slik bruk.

Helseforskning har vokst mest siste 20 år

Det er forskning innen medisin og helsefag som har hatt den sterkeste veksten mellom 1995 og 2015. Det viser Indikatorrapporten 2017.

Den store idetørken

Vi forsker og formidler som aldri før – men får stadig mindre ny kunnskap igjen for innsatsen. Uansett er det mye som tegner for at vi trenger flere forskere i tiden som kommer – mange flere. – Det vil kreve en ny kultur, sier NIFU-forsker Espen Solberg.

Store forskjeller på fullføring i videregående skole

En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor gode videregående skoler er til å få elevene til å fullføre og bestå.

Laveste antall avlagte doktorgrader på fem år

Kvinner har vært i flertall blant doktorandene de siste to årene. I fjor var det derimot flest menn.

Rekord60 milliardar kroner til forsking og utviklingsarbeid

Aldri før har Noreg brukt så mykje ressursar på forsking som no.

Doktorgrad? Nei, takk

Norske arbeidsgivere vil ikke ha folk med doktorgrad.

KandidatudersøkelseDe viktigste ferdighetene for jobbsøkere

En fersk undersøkelse har kartlagt norske virksomheters tilfredshet med nyutdannede fra Universitetet i Oslo.

Annonse
Annonse
Annonse