Annonse

Organisasjonspsykologi

Synspunkt

Hvordan få til teamfungering når vi ikke sitter i faste team?

I en verden i stadig raskere utvikling må organisasjoner få til å være lærende for å møte fremtidens krav. God teamfungering gjør mennesker mer endringsvillig, mer idemyldrende, mer innovative, mer løsningsorientert og mer handlekraftige, skriver Mariann Crantz.

Synspunkt

Hvordan få til teamfungering når vi ikke sitter i faste team?

I en verden i stadig raskere utvikling må organisasjoner få til å være lærende for å møte fremtidens krav. God teamfungering gjør mennesker mer endringsvillig, mer idemyldrende, mer innovative, mer løsningsorientert og mer handlekraftige, skriver Mariann Crantz.

Synspunkt

SynspunktTilbakemeldinger - Hvordan skape en lærende organisasjonskultur?

Hvordan kan organisasjoner bli mer lærende og endringsvillig, og dermed mer nytenkende og innovativ? Hvordan få medarbeidere til å se det positive i en lærende kultur, hvor tilbakemeldinger mottas med det gode øret og fører til positive endringer?

Synspunkt

SynspunktTilbakemeldinger - Hvordan skape en lærende organisasjonskultur?

Hvordan kan organisasjoner bli mer lærende og endringsvillig, og dermed mer nytenkende og innovativ? Hvordan få medarbeidere til å se det positive i en lærende kultur, hvor tilbakemeldinger mottas med det gode øret og fører til positive endringer?

Synspunkt

Når alle er enige med siste talerSlik unngår du den ­farlige gruppe­tenkningen

Gode beslutninger kommer sjelden i møter der alle er enige med siste taler, som gjerne er sjefen. Gruppetenking spiser nytenking til frokost, og dreper dynamikken i organisasjonen. Slik unngår du gruppetenkings-fella, og skaper smarte gruppeprosesser.

Synspunkt

Når alle er enige med siste talerSlik unngår du den ­farlige gruppe­tenkningen

Gode beslutninger kommer sjelden i møter der alle er enige med siste taler, som gjerne er sjefen. Gruppetenking spiser nytenking til frokost, og dreper dynamikken i organisasjonen. Slik unngår du gruppetenkings-fella, og skaper smarte gruppeprosesser.

– Ledere må tåle å stå i ubehag

Ole Martin Grevstad, HR-leder i Kongberg Maritime, kommer tett på uro og bekymringer ved omstillinger og nedbemanninger.

Organisasjonspsykologi– Ledere må ha trygghet for å våge og angst for å vinne

Som leder trenger du å være trygg og redd samtidig, mener Paul Moxnes. I over 25 år har ­organisasjonspsykologen undervist norske ledere i den friske angstens mekanismer.

Annonse
Annonse
Annonse