Annonse

pensjonsalder

Arbeidstakere ønsker å slutte å jobbe når de er 65 år

Yrkesaktive ønsker nå å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden.

Synspunkt

– Sorry, NHO, men 70 er ikke uten videre det nye 50

Skal vi få flere til å stå lenger i jobb, må ledere endre holdningen til arbeidstakere over 50 år, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

– Sorry, NHO, men 70 er ikke uten videre det nye 50

Skal vi få flere til å stå lenger i jobb, må ledere endre holdningen til arbeidstakere over 50 år, skriver Torgeir Flatjord.

Seniorene vil nyte pensjonstidenTrenger ­politisk drahjelp for at flere skal stå ­lenger i jobb

Staten bør gå foran som seniorvennlig ­lokomotiv. Det trengs en mye mer offensiv politikk for å hindre at alt for mange ­pensjonerer seg for tidlig.

ForsvaretØkt pensjonsalder kan gi milliardgevinst

Økt pensjonsalder i Forsvaret kan gi stor økonomisk gevinst for samfunnet, fastslår forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Seniorer i arbeidslivetDanmark kan lære av Norge og Sverige

Dansker går tidligere av med pensjon og opplever at helsa er dårligere enn seniorer i Norge og Sverige.

Nav-sjef positiv til å øke nedre pensjonsalder

Hvis nedre pensjonsalder økes til 63 år vil det medføre en samfunnsøkonomisk gevinst på 40 milliarder kroner. Seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav er positiv.

Leder55-åringers skjebne

Det er vanskelig å unngå at flere blir stående utenfor arbeidslivet når rettighetene til de som er i jobb styrkes. Økningen av pensjonsalderen fører for eksempel til at færre 55-åringer får seg ny jobb.

DanmarkSterk motstand mot økt pensjonsalder

Annenhver danske er uenig i politikernes beslutning om å heve pensjonsalderen, viser meningsmåling.

La om yrkeslivet da de var midt i livet – nå jobber de selv om de kunne vært pensjonister

– 70 er ingen alder

Alder er ingen hindring for å arbeide. Så lenge arbeidet ikke er for fysisk krevende, er arbeid bare bra for helse, viser en svensk studie.

Mange ønsker høy pensjon, få vil jobbe lenger

NHO vil stramme inn seniorenes særordninger

Eldre uten spesialordninger

Det er ikke behov for spesialordninger i arbeidslivet for alle over 60 år. Med høyere pensjonsalder bør også arbeidsgiver styringsrett styrkes slik at eldre arbeidstakere kan få andre arbeidsoppgaver om de vil jobbe til langt opp i 70-årene, skriver redaktør Magne Lerø.

 En ekstra ferieuke kan bli en av valgkampsakene til nasjonal talsmann Rasmus Hansson i 2017.

Slik vil MDG-utvalg «øke livskvaliteten uten å overskride økosystemenes bæreevne»

Eldre arbeidstakere presses ut, ifølge advokater

- Slutt på fredningen av seniorer

Mye kan tyde på at den økte aldersgrensen for pensjon virker mot sin hensikt.

Økt pensjonsalder gir høyere helseutgifter

Å gå av med pensjon er godt for helsen viser stadig mer forskning. Det motsatte kan gi økte helseutgifter.

Eldre framfor unge

Når regjeringen vil gi alle eldre rett til å jobbe til de er 72 år, vil dette ramme unge og gjøre det vanskeligere for femtiåringer å få jobb.

sv__sv.jpg

SV-ordførere til høyre for Ap

SV-ordførerne her i landet står til høyre for Ap-ordførerne i synet på skatt, pensjonsalder og privatisering.

Annonse
Annonse
Annonse