Annonse

regnskap

Synspunkt

Ledelse i regnskapets time

Alt som handler om ledelse – talent, kompetanse, samspill og kultur – forsvinner i regnskapspostene. Slik blir det ofte når stammespråket er «finansk», skriver Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

Ledelse i regnskapets time

Alt som handler om ledelse – talent, kompetanse, samspill og kultur – forsvinner i regnskapspostene. Slik blir det ofte når stammespråket er «finansk», skriver Jan Ketil Arnulf.

Regnskap, kunstig intelligens og Darwin

Kunstig intelligens kan lyde mystisk. Men det er det ikke. I hvert fall ikke ennå. Det dreier seg først og fremst om automatisering av tjenester.

Regnskap, kunstig intelligens og Darwin

Kunstig intelligens kan lyde mystisk. Men det er det ikke. I hvert fall ikke ennå. Det dreier seg først og fremst om automatisering av tjenester.

Forretnings­orientert regnskapsførsel i offentlig sektor

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor er hele tiden oppe i den norske politiske debatten. Og mange er kritiske, skriver Noralv Veggeland.

Forretnings­orientert regnskapsførsel i offentlig sektor

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor er hele tiden oppe i den norske politiske debatten. Og mange er kritiske, skriver Noralv Veggeland.

Bank og regnskapsbyrå skal effektivisere for SMB-markedet

Azets og DeBank ble begge etablert i 2016. Nå skal de sammen jobbe for å effektivisere og forenkle hverdagen for små og mellomstore bedrifter.

Fra 200 til 110 milliarder på ett årOverskuddet i statsforvaltningen snart borte

Overskuddet i den offentlige forvaltningen er nesten halvert sammenlignet med året før, viser beregninger gjort av SSB. Men utenfor petroleumsindustrien er inntektene stabile.

Mindre juks i styrene

Ny styreforskning viser mindre tilbøyelighet til regnskapsmanipulasjon etter at kvinnekvotering ble innført i norske ASA-styrer.

Dugnadslandet: Frivillig innsats for 72 milliarder

Nordmenn som jobber gratis og frivillig utgjør 147.800 årsverk i året. Verdien av den ulønnede innsatsen er beregnet til 71,9 milliarder kroner. De fleste frivillige jobber innen kultur, idrett og fritidssektoren.

Solid årsregnskap for Facebook.

Facebook med solid årsregnskap

Facebook trosset alle skeptiske forventninger og økte sin omsetning med 44 prosent i 2015 sammenlignet med 2014.

Krisetegnene du bør se etter

Selv om regnskap og økonomi ikke er blant dine sterkeste sider som leder, finnes det indikatorer som kan fortelle deg om bedriftens utvikling. Disse bør du være oppmerksom på, anbefaler forfatterne av boken Regnskapsanalyse.

Annonse
Annonse
Annonse