Ledelse

Det finnes indikatorer som raskt kan fortelle deg om bedriften din har problemer.

Krisetegnene du bør se etter

Selv om regnskap og økonomi ikke er blant dine sterkeste sider som leder, finnes det indikatorer som kan fortelle deg om bedriftens utvikling. Disse bør du være oppmerksom på, anbefaler forfatterne av boken Regnskapsanalyse.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver adekvat.no.

Som leder må du beherske mange fagfelt, og det er ikke til å unngå at noen prioriteres fremfor andre.

Forfatterne Trond Eklund og Knut Knutsen har satt opp en liste med indikatorer som forteller deg om når bedriften din kan ha problemer:

Bedriften kan ha problemer hvis:

 • Regnskapet viser et lavt overskudd eller underskudd flere år på rad.
 • Dekningsgraden synker. Problemer med å selge til regningssvarende Priser.
 • Stor del av fordringer er langt over forfall (alt over 90 dager bør man ha en forklaring på ellers er sannsynligheten liten for å få de inn).
 • Utviklingskostnader som skal dekkes inn av den vanlige driften blir aktivert.
 • Anleggsaktiva blir oppskrevet.
 • Manglende avsetninger for andre påløpte forpliktelser.
 • Nødvendig vedlikehold, produktutvikling og markedsføring blir skjøvet frem i tid.
 • Synkende grad av aktivitet og investeringer innen kundeservice og tilsvarende verdiskapende aktiviteter som ikke gir kortsiktig inntjening.
 • Betydelige ekstraordinære inntekter blir presentert som ordinære inntekter.
 • Varelageret øker sterkere enn salgsinntektene.
 • Varelageret overvurderes.
 • Kassekreditten er stadig helt utnyttet eller overstrukket.
 • Sterk økning av bedriftens faste kostnader(sjekk over en tid hvordan dette har utviklet seg).
 • Finanskostnadene øker sterkt, særlig grunnet morarenter, overtrekksrenter og avgitte kontantrabatter.
 • Offentlig gjeld som mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift blir ikke betalt på forfall.
 • Det slurves med avsetning på skattetrekkskonto (Skattetrekk skal stå på egen konto).
 • Gjeld til leverandører øker sterkt sett i forhold til omsetning.
 • Synkende og/eller negativ arbeidskapital.
 • Utsettelser på betaling av renter og avdrag på faste lån.
 • Flere inkassosaker og tvangsinndrivelser.
 • Krav om kontant betaling eller bankgaranti for varekjøp (belaster likviditeten).
 • Revisor tar forbehold i beretning.
Powered by Labrador CMS