Annonse

storskog

Norge testet Russland under Storskog-krisen

Politiets utlendingsenhet ble beordret til å teste ut russerne under asylkrisen ved Storskog i 2015. 20 asylsøkere ble sendt fram og tilbake over grensen.

Politiets utlendingsenhetBer Listhaug om å endre Storskog-instruksen

Politiets utlendingsenhet (PU) ber innvandringsministeren om å endre Storskog-instruksen slik at asylsøkerne kan få realitetsbehandlet sakene sine i Norge.

Politiet frykter ny asylstrøm over Storskog

Justisdepartementet er orientert om at det skal befinne seg flere personer i Russland som akter å ta seg over grensen til Norge. Onsdag ble to personer stanset på russisk side av grensen.

Innsikt i ettertid: Panikken på Storskog

Da 5400 asylsøkere kom inn i Norge over Storskog, forlot myndighetene prinsipper de skryter av i festtalene og gikk inn for en politikk som fikk selv FN til å reagere.

Ni av ti behandlede Storskog-søknader avvist

Knappe 5.500 personer uten Schengen-visum søkte asyl i Norge etter å ha kommet over Storskog i fjor. Regjeringens avgjørelse om å prioritere utsendelser er i full gang - så langt har nesten ni av ti behandlede søknader blitt avslått.

Russland-floken

Vi kan ikke forvente at Russland bidrar til å løse problemene med flyktningene i Kirkenes når politikerne pøser på med besk kritikk og sanksjoner for å ramme Russland, skriver redaktør Magne Lerø.

Tvilsom og nødvendig tvangsretur

Politikerne aksepterer brudd på flyktningkonvensjonen for få satt en effektiv stopper for fluktruten over Storskog. Men for et land som Norge, passer det ikke å innrømme det, skriver redaktør Magne Lerø.

Over 500 asylsøkere over Storskog på én uke

De siste sju dagene har det kommet 501 asylsøkere over grensestasjonen på Storskog via Russland, viser tall fra Østfinnmark politidistrikt.

Annonse
Annonse
Annonse