Samfunn

FLASKEHALS: Asylsøkere i ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Politiets utlendingsenhet ber nå om å få realitetsbehandle søknadene deres.

Ber Listhaug om å endre Storskog-instruksen

Politiets utlendingsenhet (PU) ber innvandringsministeren om å endre Storskog-instruksen slik at asylsøkerne kan få realitetsbehandlet sakene sine i Norge.

Publisert Sist oppdatert

I et seks sider langt brev TV 2 har fått tilgang til, fastslår PU at det ikke er mulig å sende de om lag 1.300 Storskog-flyktningene tilbake til Russland.

I brevet datert til 28. oktober skriver PU at Justisdepartementet har tatt feil i at asylsøkere med oppholdstillatelse eller visum av lengre varighet ville kunne få opphold i Russland, og at Utlendingsdirektoratet (UDI) etter påtrykk fra PU tatt dette opp med departementet.

«Idet vedtakene ikke lar seg gjennomføre gjennom en retur til Russland, har vi ment at overordnet myndighet bør foreta en ny vurdering av avvisningspraksisen. Dette er kommunisert til overordnet myndighet. Vi har bedt om at det vurderes om disse sakene skal tas til realitetsbehandling» heter det i brevet.

Powered by Labrador CMS