Annonse

vannkraft

Nye EU-regler mot grønnvasking soter til norsk energi- og miljøpolitikk

Et nytt EU-system for bærekraft vil ikke definere havvind og strøm fra land til oljeplattformer som bærekraftig, og vannkraften er visst ikke så miljøvennlig heller.

Hydro og Lyse etablerer felles vannkraftselskap

Hydro og Lyse slår sammen deler av vannkraftproduksjonen sin for å skape en sterk felles kraftaktør. Det nye selskapet skal hete Lyse Kraft.

Leder

LederNatur må vike for grønn energi

Vi må la mer natur vike for vannkraft og vindkraft om vi vil satse sterkere på grønn energi og elektrifisering av sokkelen. Lønnsom havvind ligger langt fram i tid.

Leder

LederNatur må vike for grønn energi

Vi må la mer natur vike for vannkraft og vindkraft om vi vil satse sterkere på grønn energi og elektrifisering av sokkelen. Lønnsom havvind ligger langt fram i tid.

Leder

Vann mot vind

Flertallet på Stortinget har tråkket på gassen når det gjelder olje og gass. Regjeringen tråkker på bremsen for vindkraft. Nå tråkker opposisjonen på gassen for offentlig eid vannkraft ved å tilby skattelette.

Leder

Vann mot vind

Flertallet på Stortinget har tråkket på gassen når det gjelder olje og gass. Regjeringen tråkker på bremsen for vindkraft. Nå tråkker opposisjonen på gassen for offentlig eid vannkraft ved å tilby skattelette.

Mister milliardinntekter på lave strømpriser

Staten og kommunene må regne med at over én tredel av inntektene fra fornybarnæringen forsvinner i år, grunnet koronakrisen.

LO og NHO ber regjeringen om tiltak for vannkraft i Norge

LO og NHO fronter et opprop der over 20 organisasjoner ber regjeringen om konkrete tiltak for å øke produksjonen av fornybar energi fra vannkraft i Norge.

60 prosent mer i kraftskatt på ett år

Samtidig som kraftskatten når nye høyder, skroter regjeringspartiene skjerpet grunnrenteskatt for de små kraftverkene.

Nær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt

Grunnrenteskrekk brer om seg i distriktene

Nå kan modellen med statlig grunnrenteskatt spre seg fra vannkraft til vindkraft og oppdrett. –Grunnrenteskatt er godt egnet hvis man ønsker å stanse utbygging av vindkraft i Norge, sier Andreas Thon Aasheim i Norwea.

Analyse

Ekspertutvalg til besvær

Kan man antyde noe så konspiratorisk som at Siv Jensen har visst nøyaktig hva hun gjorde?

Analyse

Ekspertutvalg til besvær

Kan man antyde noe så konspiratorisk som at Siv Jensen har visst nøyaktig hva hun gjorde?

Synspunkt

EU-byråer undergraver demokratietVannkraft i fri flyt

Rommet for nasjonal energipolitikk vil i praksis kanskje bli helt borte. Det er en følgevirkning av EU og klimakrisen, skriver Noralv Veggeland.

Synspunkt

EU-byråer undergraver demokratietVannkraft i fri flyt

Rommet for nasjonal energipolitikk vil i praksis kanskje bli helt borte. Det er en følgevirkning av EU og klimakrisen, skriver Noralv Veggeland.

Kraftkommuner kan miste 3 milliarder kroner i direkteinntekter

Et ekspertutvalg går inn for å avvikle spesialordningene som gir kommuner direkte skatteinntekter fra vannkraft. Sentralisering av verste sort, raser Sp.

Mo Industripark– Vi er ikke bekymret for kompetansen

Kan den planlagte batterifabrikken skape et nytt industrieventyr i Nord?

Utfordrer visjonen om Norge som Europas grønne batteri

Grønne investeringer på vent

Skal vi skape grønn vekst av fornybar energi i Norge, må vi begynne å behandle kraftselskapene som det øvrige næringslivet.

Grønne investeringer på vent

Skal vi skape grønn vekst av fornybar energi i Norge, må vi begynne å behandle kraftselskapene som det øvrige næringslivet.

Vannkraft mest lønnsom for Norge

Selv når kraftprisene falt betydelig i 2012, var lønnsomheten i kraftsektoren høyere enn i andre sektorer som baserer seg på fornybare ressurser, som fiske og jord- og skogbruk.

Ny rapport: Behov for 40 friske milliarder i vannkraften de neste fem årene

Men nye skatteregler i statsbudsjettet kan i stedet føre til en investeringssvikt på 15 milliarder kroner.

Vil bruke både gass og vann som balansekraft

Olje- og energiminster Tord Lien vil bruke norsk gass som balansekraft for Europa. Spørsmålet er om den kommer i konkurranse med vannkraften.

Vindkraften blir stadig bedre og billigere

Men enorme lagringsutfordringer kan velte hele fornybar-satsingen, frykter tysk forsker.

EU-krav innført: Nå skal miljøet i elvene styrkes

Naturvernforbundet er fornøyd. Energi Norge er bekymret for kraftproduksjonen.

Statkraft trekker seg fra milliardprosjekt i Nepal

Statkraft skrinlegger planen om å bygge et vannkraftverk til over 13 milliarder kroner i Nepal og viser til byråkratiske hindre og politisk ustabilitet.

Fortsatt mulig å doble vannkraften globalt

I dag utgjør vannkraft rundt 16 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon. Det er klart mest av alle fornybare energikilder, men veldig mye mindre enn fossile brennstoff. Men det kan være at verden får veldig mye mer vannkraft i årene fremover.

Annonse
Annonse
Annonse