Annonse

velferdsstaten

Norges største utfordringStatskassa skrumper inn

Etter utgifter til folketrygden og helsetjenester har regjeringen det siste 10-året i gjennomsnitt hatt 21 milliarder å rutte med til nye tiltak og egne satsinger hvert år i statsbudsjettet. I 2030 er dette handlingsrommet spist opp og i realiteten skrumpet inn til null.

Danske beregningerKvinner er et tapsprosjekt for velferdsstaten

En nyfødt dansk jente vil i løpet av livet motta mer penger fra det offentlige enn hun bidrar med i skatt, viser nye beregninger. En gutt født i år vil derimot gå i pluss.

Hadia Tajik– Sanden har dessverre rett

– Vi ser en sakte, gradvis undergraving av den norske velferdsmodellen, mener Hadia Tajik.

LO-topp spår den norske modellens død

Bit for bit, lag for lag, så rives fundamentet for den norske arbeidslivsmodellen ned, mener LO-topp. Aps nestleder Hadia Tajik er helt enig.

OECD råder Norge til å beholde velferdsstaten

I flere år har OECD rådet Norge til å slanke offentlig sektor og kutte skatter. Nå advarer de mot å bygge ned velferdsstaten, fremgår det i en ny rapport.

Færre med nedsatt arbeidsevne

Det er 3000 færre som mottar arbeidsavklaringspenger enn for ett år siden. Mesteparten av nedgangen har kommet det seneste kvartalet.

Harald Eia– Velferdsstaten gjør oss til likestillingssinker

Harald Eia gir velferdsstaten skylden for den lave kvinneandelen i næringslivstoppen, og får delvis støtte fra likestillingsforskerne.

– Aktørmangfold styrker ­velferdsstaten

Monopol på offentlige tjenester er feil politikk når det norske samfunnet møter et velferdsgap som blir større og større, skriver administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

– Aktørmangfold styrker ­velferdsstaten

Monopol på offentlige tjenester er feil politikk når det norske samfunnet møter et velferdsgap som blir større og større, skriver administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Møte med to av Norges mektigste økonomerNår økonomiske tyngdelover rammer politikken

Festen i Norge er ikke over, men kakefatet blir stadig mindre. Flere i jobb og mer penger i næring enn i eiendom er noe av medisinen sjeføkonomene i NHO og LO foreskriver. Samt å tviholde på Oljefondet. – Skål for Den norske modellen.

Den nye velferdsstatenDu må gjøre mer selv

Eldrebølgen er på vei, flere blir kronisk syke og færre vil være i arbeid. Nå må folk flest brette om ermene og gjøre jobben selv.

Samarbeid mot svart økonomiEr du stolt av å være med på spleiselaget?

Om du visste om at noen skulle stjele 40 milliarder i et ran på høylys dag, ville du holdt kjeft?

Samarbeid mot svart økonomiEr du stolt av å være med på spleiselaget?

Om du visste om at noen skulle stjele 40 milliarder i et ran på høylys dag, ville du holdt kjeft?

Beskatning av roboter? Nei takk!

Både Bill Gates og Rasmus Hansson tar feil når de sier beskatning av roboter kan være et effektivt virkemiddel for å opprettholde velferdsstaten, skriver Tor Wallin Andreassen.

Beskatning av roboter? Nei takk!

Både Bill Gates og Rasmus Hansson tar feil når de sier beskatning av roboter kan være et effektivt virkemiddel for å opprettholde velferdsstaten, skriver Tor Wallin Andreassen.

UtvalgInnvandring kan true oppslutningen om velferdsstaten

– Innvandring kan utfordre den tverrpolitiske oppslutningen om velferdsstatens grunnstruktur i Norge, sier professor Grete Brochmann.

Ny analyseSosiale forskjeller fostrer psykiske problemer

Sosiale forskjeller øker sjansen for utvikling av flere velferdsproblemer. Uføre og arbeidsledige er spesielt utsatt for en opphopning av problemer, ifølge ny analyse.

Prioritering i kommunene– Statens ansvar

Senterpartiet mener statliggjøring svekker norske kommuners handlingsrom. SV påpeker at KS-leder Helgesen selv er politiker – fra Høyre. Mens Arbeiderpartiet mener kommunebudsjettene de seneste årene viser forskjellene i norsk politikk.

Fagforbundet om KS-lederen– Merkelig tidspunkt

Leder for landets størst fagforbund mener KS-lederens ønske om en prioriteringsdebatt kommer på et merkelig tidspunkt. Hun forsøker å løfte fram en strukturell debatt i stedet for å kritisere regjeringens forslag til statsbudsjett, mener Mette Nord.

Regjeringen svarer KS– Fornye og forenkle

Fornying og forenkling er svaret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på KS-leder Gunn Marit Helgesens utfordring om at kommune-Norge trenger en prioriteringsdebatt.

KS-leder Helgesen– Nå trenger vi en debatt om hva kommunene skal prioritere

– Vi ser et stadig større gap mellom det som forventes levert av norske kommuner og de tjenester som faktisk blir finansiert. Hvor går grensen for hva kommunene skal levere? spør styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun etterlyser en prioriteringsdebatt om kommunale tjenester.

Danske ungdomspolitikere mister troen på velferdsstaten

Danske ungdomspolitikere på begge de politiske fløyene er i ferd med å miste troen på velferdsstatens bærekraft.

EU strammer grepet om «velferdsturistene»

En fersk dom i EU-domstolen åpner opp for en langt mer restriktiv praksis i forhold til utbetaling av visse sosiale ytelser til EU-borgere. Debatten om «velferdsturisme» og «trygdeeksport» har dermed tatt en ny vending. Dommen sees på som prinsipiell.

Omstilling – også av velferdsstaten

Politikernes snakk om omstilling dreier seg utelukkende om at vi må finne nytt arbeid til de som allerede er her. De er stille om endringene som kommer, dersom vi også skal ta vår del av ansvaret for å svare på flyktningekrisen.

Annonse
Annonse
Annonse