Annonse

Yrkesfag

Norge blant landene med lavest kvinneandel i yrkesfag

Under 40 prosent av elevene i yrkesfaglig opplæring i Norge er kvinner. Det plasseres oss blant landene med mest kjønnsdeling i Europa, ifølge en rapport.

Norge i bunnsjiktet i gjennomføring av yrkesfag

Norge ligger fortsatt i bunnsjiktet blant OECD-landene når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring. Bare Island ligger dårlige an enn Norge.

Helse- og oppvekst er det mest populære faget å søke seg til

Flere elever søker seg til yrkesfag enn til de studieforberedende programmene.

Synspunkt

Regjeringen vil ha flere lærlinger i staten

Fagutdanning er en viktig del av kompetansemiksen i staten. Derfor jobber regjeringen aktivt med å få flere lærlinger i statlige virksomheter.

Synspunkt

Regjeringen vil ha flere lærlinger i staten

Fagutdanning er en viktig del av kompetansemiksen i staten. Derfor jobber regjeringen aktivt med å få flere lærlinger i statlige virksomheter.

Rekordmange med lærekontrakt i 2019

Ved utgangen av 2019 hadde 78 prosent av søkerne som gikk yrkesfag fått seg læreplass. Det er en rekordhøy andel, men fortsatt mangler 15 prosent av søkerne læreplass.

Regjeringen sier «nei takk» til lærebedrifter i bemanningsbransjen– Vanskelig å se for seg

I Norge er yrkesopplæringen en del av videregående skole. Regjeringen har vanskelig for å se at bemanningsbedrifter kan oppfylle vilkårene.

Ap avviser NHO-forslag– Unge skal ikke være kasteballer i et utleiemarked

Arbeiderpartiet avviser kontant forslaget om å la bemanningsbransjen utdanne lærlinger. – Det vil svekke lærlingordningen, sier Aps Jorodd Asphjell.

Aldri har færre ungdommer vært uten eller utenfor videregående opplæring

På nasjonalt nivå har andelen som ikke har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, sunket fra 17 til 14 prosent de siste fem årene.

Skaper verdier med fagbrev

Prøveordning gir lavt utdannende og innvandrere en vei til fagbrev.

Arendalsuka 2019

– Mangfold er et ballongord som alle er enige i

Ledere må klargjøre hva de mener når de snakker om mangfold, mener direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Guttene blir glemtVil bort fra «varme hender» og over til «kloke hoder»

Helsevesenet rekrutterer for få menn. Universitetslektor tror på holdningsendring.

Veksling mellom læring i skole og praksis motiverer elever

Yrkesfagelever som veksler mellom opplæring i bedrift og skole gjennomfører like godt eller bedre enn de på ordinært løp, viser ny rapport.

Innvandrerungdom sliter mer med å få læreplass

Kun 58 prosent av innvandrerungdom som søkte om læreplass fikk det i 2016 og 2017. Blant øvrig ungdom var det hele 75 prosent.

Fire av fem med fagbrev er i jobb fem år etter fagprøven

Fem år etter bestått fag- eller svenneprøve er 83 prosent av lærlingene i arbeid. Halvparten tjener mer enn 470.000 kroner.

NHONorske bedrifter skriker etter håndverkere

Seks av ti norske NHO-bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse. Særlig er det mangel på håndverkere, viser NHOs kompetansebarometer.

Flere elever velger yrkesfag

Mer enn 34.500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner i videregående opplæring denne høsten.

Utvikling av fagskoleutdanningStyrker kvaliteten med 35 millioner kroner

Det har kommet inn over 100 søknader i 2018, og totalt er det søkt om 82 millioner kroner fra private og offentlige fagskoler.

YrkesfageneSøkere til helsefag har økt med 60 prosent på ti år

Og nå søker stadig flere gutter også.

Flere velger yrkesfag

Samtidig synker studieforberedende fag i popularitet.

Yrkesfagelever får tidligere spesialisering

En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020.

Stort kompetansegap i norske bedrifter

Det er et tydelig behov for folk med yrkesrettet etterutdanning.

NHO ber høyere utdanning gjøre porten videre for yrkesfagstudenter

Altfor få høgskoler og universiteter slipper inn studenter med yrkesfaglig bakgrunn i dag, mener NHO. Det rammer landets bedrifter, ifølge organisasjonen.

– Yrkesfagelever møter en opplæring som ikke er virkelighetsnær

Elevorganisasjonen mener årsaken til at norske elever er blant de svakeste til å gjennomføre yrkesfaglig opplæring er fordi skolene er «utdaterte».

Norske elever blant de svakeste til å gjennomføre yrkesfaglig opplæring

Kun 38 prosent av elevene som begynner på yrkesfaglig videregående opplæring i Norge, gjennomfører i løpet av normert tid.

Rekordmange fullfører videregående Giske mener Røe Isaksen bommer på sine egne løfter med 30 år

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske mener utviklingen i skolen går «alt for sakte» og syns det er trist at dagens regjering prioriterer skattekutt fremfor en «god skole for barna våre».

Videregående skoleFlere elever velger yrkesfag

Helse- og oppvekstfag har størst økning med 220 flere søkere. Teknikk og industriell produksjon har størst nedgang med 160 færre søkere.

Godkjenner flere yrkesfag fra Tyskland og Polen

Innebærer at utdanningen vurderes som likestilt med tilsvarende norsk utdanning.

VåroppryddingRegjeringen vil legge ned en rekke yrkesfag

Yrkeselever skal også spesialisere seg tidligere og det skal legges til rette for mer opplæring i faget de faktisk skal jobbe med.

Fagskoleinnstilling– Nødvendige krafttak for yrkesfaglig utdanning

Utdanningskomiteen på Stortinget la tirsdag frem sin innstilling på Stortingsmeldingen om fagskolene.

Fagskolene anerkjennes som høyere utdanning

Fagskolestudentene jubler over at utdanningen i framtiden vil gi studiepoeng og anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning».

YrkesfagBring er årets lærebedrift

Bring transportløsninger, avdeling Lom og Otta, er kåret til årets lærebedrift innen transport og logistikk.

Vidaregåande opplæringFleire elevar søker helsefag

Helse- og oppvekstfag held fram med å auke når det gjeld søkarar til Vg1 og Vg2 og søkarar til læreplass.

UtdanningSkal bli lettere å bytte fra studiespesialiserende til yrkesfag

Utdanningsdirektoratet har forslått en ny ordning som skal gjøre det enklere for elever som har fullført første året studiespesialiserende å gå over til yrkesfag på andre året.

NSO– Mange viktige grep, men én navnendring forvirrer

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden».

Studentene– Mye positivt – nå forventer vi at Stortinget innfrir

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) forventer at tiltakene sidestiller yrkesfaglig utdanning på fagskoler med høyskoler og universiteter.

Næringslivet– Godt grunnlag for fagskolereform

NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter jubler over stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem fredag.

Arbeidslivets innflytelse i fagopplæringen er svekket

Utdanningsmyndighetenes rolle er derimot styret, viser en ny Fafo-rapport.

Innflytelsesrik tysk tenketank vil skrote verdenskjent ordning for lærlinger

Anbefaler færre spesialiserte lærlinger og mer generell utdanning i møte med raskere teknologisk endring i fremtiden.

Direktorat vil ha store endringer for yrkesfag

Utdanningsdirektoratet foreslår omfattende endringer i yrkesfagene for å sikre at elvene får jobb når de kommer ut fra skolen.

Byrådet i Oslo vil gjøre det lettere å bytte til yrkesfag

Kunnskapsministeren enig med LO-leder

– Jeg er enig at fagskoler og yrkesfag er helt sentrale for å skaffe de arbeidstakerne vi trenger for å klare omstillingen norsk økonomi står oppe i, sier Torbjørn Røe Isaksen (H). Tall fra SSB viser at Norge vil mangle rundt 100.000 fagarbeidere i 2030 med dagens utdanningstakt.

LO vil øke statusen til yrkesfagene

Rekordmange fullfører videregående skole

Men fire av ti fullfører ikke på normert tid.

Riksrevisjonen: Yrkesfaglig opplæring svikter

Over 9.000 søkere fikk ikke læreplass i 2015. – Opplæringstilbudet innen yrkesfag er ikke godt nok, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

Britisk eliteprofessor: – Fall i olje­prisen er bra for Norge

Professor Paul Evans ved det franske universitet Insead mener vi i Norge underkommuniserer attraktiviteten ved vårt likestilte arbeidsliv. NHO-sjef Kristin Skogen Lund er langt på vei enig.

Foreslår store endringer og nedleggelser i yrkesfag

Behovet for flere fagarbeidere i Norge er økende, men mange av dagens fagbrev blir ikke prioritert i arbeidslivet. To ekspertutvalg anbefaler derfor store endringer og nedleggelser blant yrkesfagene på videregående.

Annonse
Annonse
Annonse