lærlinger

I desember 2019 vant Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) prisen «Årets lærebedrift» i staten. Her får DSS-direktør Erik Hope heder og ære av daværende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen vil ha flere lærlinger i staten

Fagutdanning er en viktig del av kompetansemiksen i staten. Derfor jobber regjeringen aktivt med å få flere lærlinger i statlige virksomheter.

Publisert Sist oppdatert

Heidi Karin Nakken (H) er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

SYNSPUNKT. Espen Nøklebye Evensen i Devoteam tar i et innlegg 26. februar opp en rekke problemstillinger knyttet til utdannings- og kompetansepolitikk i staten. Han mener blant annet at de statlige etatene må bidra med flere læreplasser og bli flinkere til å rekruttere folk med yrkesfaglig kompetanse.

Dette er jeg helt enig i.

Som statssekretær med ansvar for den statlige arbeidsgiver- og kompetansepolitikken, mener jeg det er åpenbart at også staten trenger ansatte med yrkesfaglig bakgrunn.

Derfor har regjeringen de siste årene satt i verk en rekke tiltak for å rekruttere lærlinger til statsforvaltningen.

Staten som arbeidsgiver tar med andre ord sin del av ansvaret for å øke antall lærlinger i staten

Vi har etablert et eget opplæringskontor for statlige virksomheter, som jobber med å skaffe flere læreplasser i staten. Vi har også gjennom flere år stilt krav om at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling og vurdere nye lærefag årlig.

Dette har blant annet ført til at dyktige kontorfagarbeidere øker effektiviteten i statsforvaltningen, at fagarbeidere i byggdrifterfaget sikrer en mer miljøvennlig drift av byggene våre og at sikkerhetsfagarbeidere trygger hverdagen vår, blant annet i regjeringskvartalet.

For å gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger i staten kjent, og bidra til å fremme staten som en attraktiv arbeidsgiver, også for folk med yrkesfaglig kompetanse, deler vi hvert år ut en pris til årets lærebedrift.

Staten som arbeidsgiver tar med andre ord sin del av ansvaret for å øke antall lærlinger i staten.

Powered by Labrador CMS