Annonse

justisdepartementet

13 departementer får innsynskritikk

13 av regjeringens 16 departementer har en kritikkverdig og lovstridig praksis for journalføring, hevder Pressens Offentlighetsutvalg (POU) i en ny rapport.

Passkontrollen på Gardermoen får midler som var øremerket til asylreturer

Penger fra Politiets utlendingsenhet ble omdisponert til passkontrollen på Gardermoen. Da blir det enda vanskeligere å nå regjeringens mål om å sende ut rekordmange asylsøkere uten lovlig opphold.

Eks-politimester fortsetter med millionlønn som rådgiver i POD

Den tidligere politimesteren i Hordaland Geir Gudmundsen får millionlønn «på livstid» i ny jobb som rådgiver i Politidirektoratet etter at han måtte gå fra stillingen sin som følge av handteringen av Monika-saken i Bergen.

– Å fjerne Politidirektoratet vil være direkte uansvarlig

Høyre mener Senterpartiets forslag om å legge ned Politidirektoratet er uklokt. Men Politiets fellesforbund støtter Senterpartiets kritikk.

Anundsen står fast på 1000 nye politifolk i år

Frp lovet 1000 nye politistillinger innen året var omme, men politidistriktene sier de ikke har råd til å fylle stillingene. – Da er pengene brukt på noe annet, svarer justisministeren.

Annonse

Snart kommer EU-asylantene til Norge

Anundsen mener det er nødvendig å etablere nye, nasjonale retningslinjer for bevislagring så snart som mulig.

Nye regler skal hindre at bevis kastes

To rapporter om hvordan bevis i straffesaker kan lagres, har samlet støv i Politidirektoratet siden 2008. Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener det hele er «hårreisende».

Domstolene sliter oftere med å holde tidsfristene

Selv om antall anmeldte lovbrudd har gått ned de siste årene, øker arbeidsmengden for domstolene, og tidsfristene brytes oftere.

Tvangsreturnerte kommer tilbake til Norge

Tvangsretur av afghanske asylsøkere står øverst på agendaen til Justisdepartementet, men ifølge en ny bok har politikken store svakheter.

domkirken.jpg

– Ingen skal kunne sulte seg til opphold

Justisdepartementet avviser spekulasjoner om at etiopierne som har deltatt i aksjonen i Oslo domkirke, skal få noen form for særbehandling.

Annonse
helge_solum_lar.jpg

Venstre: – Nye regler bare en kosmetisk endring

Regjeringens endring av regelverket for arbeidsinnvandring er et lite steg i riktig retning, men endringene er først og fremst av kosmetisk art, mener Venstre.

pass.jpg

Varsler nye regler for arbeidsinnvandring

Brudd på utlendingsloven fra asylsøkere skal ikke være til hinder for å få behandlet søknad om arbeidstillatelse, opplyser Justisdepartementet.