Annonse

PST skjerper trusselvurderingen– Vi må ikke være naive

Det er sannsynlig at det vil bli gjennomført et anslag i Norge.

Forslag om 40 års maksstraff får hard medfart

Forslagene om å heve straffenivået for folk som har begått flere lovbrudd, fører Norge et skritt bort fra en human strafferettspleie, mener ekspertgruppe.

Status NærpolitireformenMangler tillit • For dårlig kommunikasjon • For mye detaljstyring

De ansatte i politi-Norge har ingen tro på at den vil lykkes. Direktoratet mener målsetningene er overambisiøse og motstridende, og justisministeren vil helst bytte navn på hele sulamitten. Men ellers er nærpolitireformen «i rute».

KommentarBortforklarings-minister Amundsen

Den store nærpolitireformen er i ferd med å utvikle seg til et politisk og forvaltningsmessig mareritt. At justisministeren nærmest fnyser av en undersøkelse der mindre enn 20 prosent av nesten 6000 politifolk tror reformen vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, er skremmende.

13 departementer får innsynskritikk

13 av regjeringens 16 departementer har en kritikkverdig og lovstridig praksis for journalføring, hevder Pressens Offentlighetsutvalg (POU) i en ny rapport.

Annonse

Passkontrollen på Gardermoen får midler som var øremerket til asylreturer

Penger fra Politiets utlendingsenhet ble omdisponert til passkontrollen på Gardermoen. Da blir det enda vanskeligere å nå regjeringens mål om å sende ut rekordmange asylsøkere uten lovlig opphold.

Eks-politimester fortsetter med millionlønn som rådgiver i POD

Den tidligere politimesteren i Hordaland Geir Gudmundsen får millionlønn «på livstid» i ny jobb som rådgiver i Politidirektoratet etter at han måtte gå fra stillingen sin som følge av handteringen av Monika-saken i Bergen.

– Å fjerne Politidirektoratet vil være direkte uansvarlig

Høyre mener Senterpartiets forslag om å legge ned Politidirektoratet er uklokt. Men Politiets fellesforbund støtter Senterpartiets kritikk.

Anundsen står fast på 1000 nye politifolk i år

Frp lovet 1000 nye politistillinger innen året var omme, men politidistriktene sier de ikke har råd til å fylle stillingene. – Da er pengene brukt på noe annet, svarer justisministeren.

Snart kommer EU-asylantene til Norge

Annonse
Anundsen mener det er nødvendig å etablere nye, nasjonale retningslinjer for bevislagring så snart som mulig.

Nye regler skal hindre at bevis kastes

To rapporter om hvordan bevis i straffesaker kan lagres, har samlet støv i Politidirektoratet siden 2008. Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener det hele er «hårreisende».

Domstolene sliter oftere med å holde tidsfristene

Selv om antall anmeldte lovbrudd har gått ned de siste årene, øker arbeidsmengden for domstolene, og tidsfristene brytes oftere.

Tvangsreturnerte kommer tilbake til Norge

Tvangsretur av afghanske asylsøkere står øverst på agendaen til Justisdepartementet, men ifølge en ny bok har politikken store svakheter.

domkirken.jpg

– Ingen skal kunne sulte seg til opphold

Justisdepartementet avviser spekulasjoner om at etiopierne som har deltatt i aksjonen i Oslo domkirke, skal få noen form for særbehandling.

helge_solum_lar.jpg

Venstre: – Nye regler bare en kosmetisk endring

Regjeringens endring av regelverket for arbeidsinnvandring er et lite steg i riktig retning, men endringene er først og fremst av kosmetisk art, mener Venstre.

Annonse
pass.jpg

Varsler nye regler for arbeidsinnvandring

Brudd på utlendingsloven fra asylsøkere skal ikke være til hinder for å få behandlet søknad om arbeidstillatelse, opplyser Justisdepartementet.