Annonse
Noralv Veggeland om minner om at innvandrere ikke nødvendigvis flyktninger i sin kritikk av Integreringsbarometeret. Foto: AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND
Synspunkt

Verdiløst Integreringsbarometer

NORALV VEGGELAND er professor i offentlig politikk ved HiNN, Lillehammer. Les flere av hans synspunkt her.

Begrepene flyktninger og innvandrere blandes i norsk samfunnsdebatt på en uheldig måte fordi det skaper forvirring. Dertil kommer begrepet migranter. La det være klart at begge de to kategoriene er migranter, og de er også innvandrere, men flyktninger utgjør en mindre delgruppe av disse. Institutt for samfunnsforskning og IMDi, som onsdag offentliggjorde Integreringsbarometeret, blander dessverre begrepene. 

Det er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort i Norge av befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Det er synd at den svikter. For hva svarer folk egentlig på når skillene mellom kategoriene er uklare? 

Vi leser: Fire av ti i undersøkelsen mener at innvandring i hovedsak er bra for landet. Tre av ti er negative, mens resten står midt i mellom. Men er også arbeidsinnvandrere her inkludert som innvandrere, for det er de jo? Resultatet blir verdiløst. Det ser vi på disse oppgitte resultatene, referert i Dagens Perspektiv 20. juni.

Skillene mellom de ulike politiske partienes velgere er store, i henhold til barometeret. 

74 prosent av SVs velgere mener innvandring i hovedsak er bra for Norge, mens like stor andel av FrPs velgere svarer at innvandring i hovedsak er dårlig for landet. Kanskje tenker SVs velgere også på arbeidsinnvandrere, mens Frps velgere har sitt fokus som normalt på flyktninger. 

Uklarheten fortsetter. Halvparten av befolkningen mener at integreringen går ganske eller meget dårlig. Færre enn en av fem mener den fungerer godt. Resten svarer at integreringen verken går bra eller dårlig. Nå er det åpenbart flyktninger det tenkes på i svarene. Her blir det også tydelig fokus på flyktninger. Nesten halvparten av de spurte sier de ville stilt seg positiv til at det ble etablert et asylmottak i området der de bor. Vel 40 prosent sier de er enige i utsagnet: «Min kommune bør bosette flere flyktninger».

55 prosent av de spurte svarer at innvandring øker faren for terroraksjoner i Norge. Omtrent like mange, 56 prosent er enige i at innvandring skaper utrygghet. Et mindretall på 37 prosent mener at innvandringen er en trussel mot norske arbeidsplasser. 45 prosent sier innvandringen truer norske verdier, mens 41 prosent mener innvandringen truer samholdet i det norske samfunnet. 

Det virker som respondentene i disse svarene ikke holder kategoriene fra hverandre. Dette må det bli gjort noe med av de ansvarlige for Integreringsbarometeret neste gang.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse