Annonse

Integrering

Leder

LederIntegrering mot religionsfrihet

De rødgrønne med Frp på slep er på villspor når de vil innskrenke religions- og organisasjonsfriheten for å hindre at Islam Net får bygge et aktivitetssenter for unge i Groruddalen.

Leder

LederIntegrering mot religionsfrihet

De rødgrønne med Frp på slep er på villspor når de vil innskrenke religions- og organisasjonsfriheten for å hindre at Islam Net får bygge et aktivitetssenter for unge i Groruddalen.

Norge faller på integreringsindeks

Norge faller ut av topp-ti-plasseringen på en internasjonal indeks som måler hvor inkluderende og sjenerøs lands integreringspolitikk er.

Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker

Regjeringen skjerper norskkravet og vil ha opptil fire års introduksjonsprogram

Listhaug fikk klar beskjed i Mjølnerparken – Gettostempelet er urettferdig

Bydelen Mjølnerparken har lenge vært stemplet som Danmarks verste getto. – Urettferdig, mener beboerne.

Aktuell profilIldsjelen

For noen kan veien ut i arbeidslivet virke umulig. Mohamed Fariss hjelper der andre har gitt opp.

Gjør bydel til ghetto med et pennestrøk

Dansk kommune deler seg opp for å komme på omstridt ghettoliste. Masserer statistikken i jakten på statlig støtte i integreringsarbeidet.

–Sats på det som virker

– Det dyreste for kommunene er alle tiltak som ikke virker, sier Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

IntegreringsstrategienDyre nye tiltak - og ingen nye penger

– De viktigste tiltakene i strategien er også de dyreste for kommunene å utføre, sier Helge Eide i KS. Strategien bruker ordet «styrke» 90 ganger.

Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

Somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. Mest misfornøyd er innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

Kun 8 prosent av 3300 innspill fra Ap-grasrota omhandler asylpolitikk

Arbeiderpartiets veivalg i innvandrings- og integreringspolitikken er en het potet, men det er ikke det Ap-folk er mest opptatt av når de foreslår ny politikk.

LederKontantstøtte i tynn tråd

Kontantstøtten virker som den skal, men er blitt så politisk ukorrekt at den kan bli skrotet i høst til tross for heftige protester fra KrF.

LederKontantstøtte i tynn tråd

Kontantstøtten virker som den skal, men er blitt så politisk ukorrekt at den kan bli skrotet i høst til tross for heftige protester fra KrF.

Kunstig intelligens spår migrasjon som viktig driver av Norges fremtid

– Migrasjonsinnstramninger truer holdninger og verdier vi trenger for å lykkes med innovasjon, sier Andreas Enger, Partner og leder av Monitor Deloitte.

Nyansert om holdninger til innvandring

Integreringsbarometeret behandler ikke alle innvandrere som én gruppe. Tvert imot har det omfattende informasjon om befolkningens syn på ulike innvandrergrupper.

Nyansert om holdninger til innvandring

Integreringsbarometeret behandler ikke alle innvandrere som én gruppe. Tvert imot har det omfattende informasjon om befolkningens syn på ulike innvandrergrupper.

Synspunkt

Verdiløst Integreringsbarometer

Integreringsbarometeret er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort i Norge av befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Synd at den svikter.

Synspunkt

Verdiløst Integreringsbarometer

Integreringsbarometeret er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort i Norge av befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Synd at den svikter.

Få fornøyd med integreringen - selv om den går ganske bra

Befolkningen er splittet om innvandring

Ny, stor undersøkelse viser at et fåtall synes integreringen fungerer godt.

IntegreringsløftNytt integreringspanel skal gi regjeringen råd

De 12 deltakerne skal gi regjeringen innspill om hvordan innvandrere enklere skal bli en del av små og store felleskap i Norge.

– Strenge vilkår for familieinnvandring hindrer integrering

En streng politikk på familieinnvandring er til hinder for god integrering. Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning på området.

Jakten på den norske ghettoen

Denne uken ble en mann skutt og drept i et gjengoppgjør i Oslo-bydelen Søndre Nordstrand. Samtidig går startskuddet for å hindre ghettofisering av Oslo Sør. Første skritt er å identifisere de mest utsatte områdene. Her er de.

Sanner kritiserer kursbonanza i Nav

Innvandrere må få opplæring som kvalifiserer dem for jobb, i stedet for å bli sendt fra det ene kurset til det andre, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Danskene lanserer «Ghetto-plan» denne uken

Vil belønne kommuner for gode skoleresultater blant ikke-vestlige innvandrere og innføre hardere straffer i utsatte boligområder.

Oslo-rektor mener boligmarkedet hindrer integrering

Rektor Terje Andersen på Tøyen skole mener stadig flytting hindrer integrering. Han får støtte fra forsker Terje Wessel.

Fafo-rapportAlvorlige styringsmangler i integreringspolitikken

Integreringsminisnter Sylvi Listhaug har ikke god nok styring. Fafo finner alvorlige mangler i kommunenes iverksetting av introduksjonsloven.

Asylsøkere kommer seg rekordraskt inn i norsk arbeidsliv

Sverige og Norge topper listen i en ny rapport over land som får sysselsatt flyktninger raskt.

Mange ledere vil ikke gi flyktninger praksisplass

Nær halvparten av i alt 600 næringslivsledere sier at det er uaktuelt å tilby praksisplass for flyktninger, viser ny undersøkelse.

Endring i introduksjonsprogrammet– Nyankomne innvandrere skal raskere i arbeid

– Det er meget helt avgjørende for integreringen at flere nyankomne innvandrere raskt kommer i arbeid og får en stabil tilknytning til arbeidslivet, sier Sylvi Listhaug (FrP)

Regjeringens integreringstiltakFå flere kvinner i jobb og endring i trygden

Dette er status for regjeringens integreringstiltak siden stortingsmeldingen om en effektiv integreringspolitikk ble lagt frem i fjor mai.

SSBRegjeringens introduksjonsprogram fungerer for menn, ikke kvinner

Slik påvirker digitalisering innvandring

Droneteknologi, kunstig intelligens og Fintech er verktøy som i større og større grad kan bidra til å øke sikkerheten til mennesker på flukt og hjelpe til med integreringsprosessen.

IntegreringStort byråkrati for tildeling av småpenger

Flere hundre frivillige innvandrerorganisasjoner i 20 kommuner konkurrerer om til sammen 11 millioner kroner til integreringstiltak. Vi trenger flere møteplasser mellom kommuner og innvandrerorganisasjoner, sier Fafo i ny rapport.

Det norske arbeidslivet bidrar til at integrering går i revers etter fem år

Det fungerer i fem år, så snur det, viser en ny studie av arbeidsmarkedstilknytningen til innvandrergrupper i Norge.

Ny innvandring skaper nye behov

– Nettoinnvandringen til Norge er den laveste på ti år, men mange av de som kommer hit nå har større behov for bistand og kompetansepåfyll, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Krever helhetlig frivillighetspolitikk– Vil ikke bli redusert til et statlig underbruk

Frivillighet Norge mener det er på tide å gjøre opp status på nytt og krever nå en ny stortingsmelding om frivilligheten.

Lang ventetid i asylmottak har ingen effekt på senere integrering

– Overraskende og interessante funn, sier assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange.

IntegreringSpråk- og arbeidspraksis er den store utfordringen

For liten kapasitet til språkopplæring og arbeidspraksis er den største utfordringen når større kommuner skal bosette flyktninger. Det svarer nesten 70 prosent av norske kommuner med mer enn 20.000 innbyggere i en undersøkelse Dagens Perspektiv har gjennomført.

Småkommuner etterlyser forutsigbarhet i bosettingen av flyktninger

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

Ny sjef for integrering i justisdepartementet

Lisbeth Fransplass tar med seg sin erfaring fra blant annet NAV, Personalhuset og NHO Bemanning.

Hele folket på kurs

Digitalisering og innvandring gir samfunnet en lik utfordring: De voksne må på skole, eller i hvert fall gjennomgå systematisk kvalifisering og oppgradering av kunnskap, og organisasjonene i arbeidslivet må slutte å være bremsekloss i kompetanseutviklingen.

Hele folket på kurs

Digitalisering og innvandring gir samfunnet en lik utfordring: De voksne må på skole, eller i hvert fall gjennomgå systematisk kvalifisering og oppgradering av kunnskap, og organisasjonene i arbeidslivet må slutte å være bremsekloss i kompetanseutviklingen.

FlyktningsituasjonenUklar ansvarsfordeling og vanskelig tilgang for frivillige

Sivilsamfunnet reiste seg høsten 2015 da flyktningkrisen slo inn for fullt. Nå etterlyser de frivillige organisasjonene bedre rammebetingelser og et mer forutsigbart samarbeid med det offentlige.

Tre av fire vil forby nikab i skolen

75 prosent av nordmenn vil forby det ansiktsdekkende hodeplagget nikab i skole og høyere utdanning, viser en undersøkelse. Problematisk, mener religionshistoriker.

Har du nettopp ansatt nye folk?

Her er feilene du må unngå når du tar imot dem

SSB: Senk skatten for lavtlønnede - få flere innvandrere i jobb

25 milliarder i skattekutt for de fattigste vil få tusenvis av innvandrere i jobb, viser ny forskning fra SSB.

EurostatInnvandrerne er godt integrerte

Andre generasjons innvandrere er nesten like godt representerte på arbeidsmarkedet og har mer utdanning enn innfødte EU-borgere.

Raja i hets og intimitetstyrrani

Når Abid Raja uttaler seg om burka som han gjør, bør han ikke bli overrasket over å bli møtt med hets. Muslimen Raja bør lytte til imamer som gir råd om hvordan han bør kommunisere til muslimer som er uenig med ham, skriver redaktør Magne Lerø.

Integrering: Sosial kontakt med sjefen er en viktig nøkkel

Gode sosiale møtepunkter mellom mellomledere og arbeidstakere er en viktig nøkkel til god integrering og vellykkede mangfoldstiltak på arbeidsplassene.

Utvalg: Advarer mot lavere lønn for å få flyktninger i jobb

Det såkalte Capplen-utvalget kom i formiddag med sin rapport om lønnsdannelse i Norge.

OECD: – Regjeringene må fremme fordelene ved migrasjon

Ny rapport viser at migrasjon kan virke positivt på sikt. Men Norge sender ut stadig fler. Sylvi Listhaug vil signalisere at mange av dem som kommer, ikke har en fremtid i Norge.

Sylvi Listhaug, asylpolitikken og menneskerettene

Som en moderne Maja Paalsbo i Nils Kjærs politiske satire «Det lykkelige valg» – hun som var «med i alle bevegelser» på én gang – forsøker Sylvi Listhaug nå å fremstå som menneskerettenes store forkjemper.

Listhaug slår tilbake mot juridisk asylkritikk: – Fullstendig grunnløs

– Påstanden om at Norge ikke respekterer internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter, er fullstendig grunnløs, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Asyl- og flyktningpolitikken svekker Norges omdømme som rettsstat

Regjeringen har nærmest gjort det til en vane å endre, bryte eller bevisst utfordre gjeldende rett når det gjelder flyktninger og asylsøkere. Minst 10 lover og konvensjoner er utfordret de siste par årene. – Er Norge i ferd med å bli en rettsstatlig bananrepublikk? spør folkerettsekspert.

«Sverige – et eksempel på hvordan man ikke bør håndtere immigrasjon»

Enighet om integrering

Sentrum–venstre ser ut til å nærme seg Frp i synet på integrering. Det Agenda-utvalget foreslår er i større grad «velkommen etter» enn et bidrag til å isolere Frp, skriver redaktør Magne Lerø.

Kraftig nedgang i antall somaliere som får statsborgerskap

Dette er dansk kultur

Danmarks kulturminister Bertel Haarder har bestemt seg. Han har satt ned fem punkter som innvandrere må ta til seg hvis de skal kunne kalles integrerte.

Annonse
Annonse
Annonse