Annonse
Negotia-leder Monica A. Paulsen mener Norge må ha ambisjoner om å bli kompetanse-fyrtårn. Foto: Illustrasjon. Rawpixel / Terje Bergersen/Negotia
Synspunkt

Norge må bli europeisk kompetanse-fyrtårn

Analysen vår viser at Norge ligger i tet i Europa hva gjelder satsing på etter- og videreutdanning. Det er bra, men dessverre med svakheter. Nesten halvparten av norske arbeidstakere har hverken fått etterutdanning eller internopplæring "siste 12 måneder". 

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse av den siste arbeidsvilkårsundersøkelsen til Eurofound - Det Europeiske institutt til forbedring av leve- og arbeidsvilkårene. 

Dybdeanalysen vår viser at Norge ligger i tet i Europa på spørsmål om "arbeidsgiver har betalt etterutdanning de siste 12 månedene" og "har du fått internopplæring de siste 12 månedene". Dette er bra, men ikke godt nok.

Tallene våre viser nemlig også at nesten halvparten av norske arbeidstakere svarer nei på disse spørsmålene. De har altså verken fått internopplæring eller betalt etterutdanning. Det er ikke godt nok i et arbeidsliv som legger stadig større vekt på behov for kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning.

Det er behov for forsterket satsing på kompetanse og etter- og videreutdanning.

Selv om Eurofounds undersøkelse ikke er helt fersk, gir den et bilde som samsvarer med det vi ser i de årlige YS Arbeidslivsbarometrene.

Her ser vi det imidlertid i en europeisk sammenheng. I en liten økonomi som Norge erkjenner både arbeidsgiver og arbeidstaker at fremtidens arbeidsplasser forutsetter riktig kompetanse. Derfor har Negotia sammen med andre søsterforbund, lenge satt søkelys på dette. 

Å ligge i kompetansefronten i Europa er ikke godt nok når halvparten av norske arbeidstakere ikke får ta del i kompetanseutviklende tiltak.

Målet må være at Norge skal være fyrtårn i Europa på etter- og videreutdanning. Sammen med YS vil vi fortsette å bidra til økt oppmerksomhet og konkretisering av tiltak både på nasjonalt nivå og bedriftsnivå, som innebærer reell mulighet til etter- og videreutdanning. I denne sammenhengen må vi også anerkjenne verdien av realkompetanse og sertifisering av denne.

Monica A. Paulsen er leder i YS-forbundet Negotia.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse