Annonse
Foto: iStock
Synspunkt

Hvordan lure kandidaten til å ta jobben?

Frode Hübertz Haaland er førsteamanuensis, forsker og forfatter. 

SYNSPUNKT. Men frykt ikke, her får du hjelp slik at du kan lure kandidatene til å ta jobben du tilbyr!

Utsiden og innsiden

For deg som arbeidsgiver er det et problem at jobbsøkerne ønsker gode jobber, og forsøker å unngå dårlige. Det kan imidlertid være vanskelig å vite om en jobb faktisk er god eller dårlig før du jobber der, og da er det egentlig for sent.

Problemet er at noen arbeidsplasser ser gode ut fra utsiden, men er dårlige inni, mens andre ser dårlige ut fra utsiden, men faktisk er ganske gode inni. Derfor hjelper det lite at jobben egentlig er god, hvis den ikke ser god ut fra utsiden. Du må sminke jobben, på samme måte som jobbsøkerne må sminke sin CV og spille lekker i jobbintervjuet for å bli valgt.

Offentlig sektor er kjent for å bruke lite ressurser på å se lekre og moderne ut, kanskje med unntak av noen rådhus her og der, noe som gir sektoren særlig store rekrutteringsutfordringer.

Denne artikkelen er del 3 i en serie om jobbsøk og ansettelser:

Del 1: Slik sminker du din CV og vinner jobben!

Del 2: Slik spiller du attraktiv i jobbintervjuet og vinner jobben!

Små signaler

Søkernes problem er at de mangler reell kunnskap og kjennskap om potensielle arbeidsplasser og arbeidsgivere, og noen har faktisk slett ikke peiling på hva de går til. Søkernes problem er din store mulighet som arbeidsgiver.

I mangel på konkret informasjon, bruker søkerne bittesmå signaler som beslutningsgrunnlag. Dette kan eksempelvis være om selskapet er kjent og vel ansett, hvordan bygningene ser ut, om det ser rent, ordentlig og moderne ut, om lederen og resepsjonisten smiler og oppfører seg hyggelig, hvordan nettsidene ser ut, hvilke spørsmål som stilles i intervju og hvordan tonen er, hvordan ansatte kler seg, om man har orden på administrative rutiner i rekrutteringen, osv.

Derfor blir ytre tegn og staffasje viktige signal som kan lure noen til å ta jobb hos deg. Dette skjer selv om det åpenbart kan være dårlig arbeidsmiljø i pene bygninger og at ledere kan være usedvanlig dårlig i det daglige, selv om de klarer å spille hyggelig under hele intervjuet. En viktig rekrutteringsstrategi er derfor å sminke arbeidsplassen slik at den ser mest mulig pen ut, helt uavhengig av hvordan det egentlig er å jobbe der.

Propaganda-strategien

En annen velprøvd rekrutteringsstrategi er å filtrere bort det ubehagelige, eksempelvis ved å ansette en kommunikasjons- eller propagandasjef med oppdrag å dyrke et ønsket- (om enn kanskje urealistisk) «employer brand». Et annet virkemiddel er å hindre ansatte i å snakke negativt utad om arbeidsplassen!

Siden det lett kan oppstå lekkasjer, vil det ofte være nødvendig å begrense eller hindre kritikk også internt. Strategien forutsetter altså ganske klar og tydelig ledelse med strenge rammer for hva folk kan si og gjøre, og fungerer nok best der det ikke finnes fagforeninger.

Ute av syne, ute av sinn!

Hemmelighold og pent dandert sminke kan være effektivt for å lure kandidater til å takke ja til et jobbtilbud, og er derfor en viktig og vanlig strategi for mange arbeidsgivere, selv om det sjelden gir stabil og godt presterende arbeidskraft.

Problemet er at uansett hvor flink du er til å skjule det dårlige, kommer (irriterende nok) elendigheten alltid for en dag, og folk flest liker ikke å jobbe på dårlige arbeidsplasser, og i alle fall ikke å bli lurt. Derfor risikerer du ganske høy tidlig turnover med en slik strategi.

Frykten for å miste dem man har slitt for å rekruttere kan skremme arbeidsgivere bort fra en slik fuske-strategi. Det er imidlertid verd å huske at noen nyansatte fortsetter i jobben på tross av at de skjønner at de har blitt lurt og har havnet på en dårlig arbeidsplass.

Noen av disse er så dårlige at de vil ha problemer med å komme seg videre til en ny arbeidsgiver. Det er altså ingen automatikk i at folk slutter bare fordi de har blitt lurt til å ta en dårlig jobb, så ikke forkast strategien uten videre.

Prisen du betaler er imidlertid lavere prestasjoner, redusert engasjement, lojalitet og forpliktelse, at folk antakelig forsvinner sånn litt etter hvert, og at bare de aller dårligste blir igjen.

Dette kan imidlertid være en nødvendig pris å betale for overhodet å få tak i folk. Det er rett og slett et regnestykke. Det finnes imidlertid enda smartere strategier for å lure jobbsøkerne til å ta jobben!

Åpenhet og ærlighet kan hjelpe

Hvis du forteller helt ærlig hvordan det egentlig er å jobbe der, vil det ubehagelige ikke komme som en overraskelse, og du kan unngå skuffelser, frustrasjoner, vonde følelser, og et ønske om å komme seg bort.

I intervju til stilling i HR-avdelingen kan du eksempelvis si: «Vi har hatt et sykefraværsproblem lenge, og frykter at et par dårlige førstelinjeledere er del av problemet.» Søkeren vet da hva som venter i den nye jobben, vil ha forberedt seg på det, og kanskje endatil lest seg litt opp på feltet. Husk at gode søkere liker store utfordringer og finner det ekstra attraktivt å bryne sin unike kompetanse på- og løse fastlåste problemer!

Det du får på kjøpet, er et inntrykk av å være en ærlig og redelig arbeidsgiver, noe du vil ha stor glede av i framtidig rekruttering. Samtidig vil du knytte sosiale- og emosjonelle bånd til dine ansatte som holder dem fast som lojale, engasjerte, dedikerte og høyt presterende. Et godt råd er altså å bruke ærlighet til å lure jobbsøkerne til å ta jobben.

Jobb fort og godt!

De fleste jobbsøkere har flere søknader «inne» til enhver tid, som da betyr at det alltid er fare for at det kan komme nye invitasjoner til både intervju og konkrete jobbtilbud.

Dette kan skje selv etter at de har takket «ja» og undertegnet kontrakt, og endatil etter at de har tiltrådt i ny jobb. Den første tiden i ny jobb er alltid preget av usikkerhet og svak mestring, noe som gjør fasen sårbar for re-rekruttering.

Dette kan gi deg unike fordeler i konkurransen om jobbsøkerne: Jo raskere du klarer å gjennomføre ansettelsesprosessen, jo færre andre arbeidsgivere vil du konkurrere med! Nøkkelen for deg som ønsker å fange jobbsøkerne, er altså å jobbe effektivt, og bruke kortere tid enn dine konkurrenter.

Spill hyggelig og profesjonell!

En undervurdert måte å øke attraktiviteten og styrke rekrutteringen på, er å late som man er hyggelig, ordentlig og profesjonell som leder og arbeidsgiver. Det er et billig jungeltriks, men krever at du ser forbi din egen nesetipp og faktisk oppfører deg som folk, selv om du kanskje ikke er det.

Syns du det virker vanskelig, kan du skjenke en tanke til jobbsøkerne som har akkurat samme utfordring. Hvis de klarer spille hyggelige og greie, må også du kunne klare det! Tenk positivt og ta utfordringen!

Din store mulighet er at svært mange arbeidsgivere behandler sine søkere ganske dårlig, og bruker mange og effektive metoder for å kvitte seg med dem: Lar være å oversende søkerlister, selv når søker eksplisitt har bedt om- og har krav på det. Bruker lang tid og skyver på tidsfrister pga stadige forsinkelser. Gir lite informasjon om prosessen. Stiller alle mulige og komplett umulige spørsmål. Gir stor oppmerksomhet til søkernes svake sider i intervjuet. Er uklar på kriteriene. Diskriminerer pga kjønn, rase, religion, alder, funksjonshemning etc. Bruker lurespørsmål som skal avsløre truende graviditet, skjulte sykdommer, uønskede religioner eller medlemsskap i fagforening. Bruker uønskede testmetoder. Møter uforberedt i intervju. Lar ikke kandidatene stille spørsmål i intervjuet. Slik atferd er ganske vanlig, virker derekrutterende og skremmer bort søkerne. Kort sagt: Arbeidsgivere kjører ansettelser som de vil, og ikke som de bør. Skulle du ha behov for hjelp til å finne ut hva du ikke bør gjøre, kan du gjøre noen nettsøk eller lese litt.

Din store mulighet ligger i at arbeidsmarkedet er fullt av frustrerte og dårlig behandlede jobbsøkere. Klarer du gi tilbakemeldinger, holde tidsfrister, oppføre deg hyggelig, høflig og profesjonelt, framstår du som en arbeidsgiver med betydelig bedre lederskap enn dine konkurrenter! Jeg har stor forståelse for at det kan være vanskelig å spille høflig og hyggelig, men tenk på at det er et billig tiltak, og at det også kan ses som en treningsarena for god ledelse, slik at du kan få en bieffekt der du framstår som bedre også for resten av staben! Du har sikkert erfaring med hva slags kundebehandling som virker for å få til et salg, og du kan egentlig bruke akkurat de samme strategiene for at jobbsøkerne skal føle seg vel i møte med deg og ditt firma, og derfor velge å ta jobben.

Metoden er mindre effektiv enn man skulle ønske, siden søkere oftere forteller når de har blitt dårlig behandlet, enn de få gangene de blir møtt med profesjonalitet og respekt. Derfor er dessverre effekten av å spille høflig og profesjonell lavere enn av det motsatte, men det er altså vel verd å prøve seg.

Du som er jobbsøker!

Du som er jobbsøker kjenner nok igjen de triksene jeg har beskrevet, og rister kanskje litt på hodet over hvor lett du har latt deg lure. Kanskje tenker du til og med at du ikke vil la deg lure flere ganger. Beklager, men du blir nok lurt også i framtiden, men forhåpentligvis sjeldnere, i mindre grad, og neste gang slutter du kanskje raskere og kommer deg videre til en bedre arbeidsgiver.

Mer langsiktig håper jeg at du vil gi gode arbeidsgivere honnør for god søkerbehandling, høflig- og respektfull oppførsel – gjerne også på samme måte og på samme steder som du forteller historier om de dårlige. Da vil kanskje dine barn oppleve et arbeidsliv preget av bedre ledere og ledelse, med rekrutterere som oppfører seg mer respektfullt! Det hadde vært storslagent om vi sammen fikk til det!

Annonse
Annonse