Annonse
Har ulike yrkesgrupper like mye de skulle sagt på idemøter? Foto: Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com
Kommunikasjon og medvirkning

Avslører skjulte maktspråk på arbeidsplassen

En ny doktogradsstudie har sett på hvordan de flinkeste i klassen nærmest tvinger fram samarbeid i egen virksomhet for å skape mer innovative ideer.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Medvirkning på tverrfaglige møter – hva vi kan tenke på:

Rammene for møtet (Roller, sted, tid og agenda)

– Hvem blir invitert til å delta? Blir alle relevante parter invitert?
– Hva er hensikten med møtet? Hva er møteformen? Hvem har innflytelse over disse tingene?

– Har de ulike yrkesgruppene like mye å si for hensikt, agenda osv? Hvorfor? Hvorfor ikke?
– Får alle den samme informasjonen før møtet? Det vil si, får alle de samme forutsetningene til å delta på møtet? Hvis ikke, hvorfor ikke?
– Hvor foregår møtet? Er det noen yrkesgrupper som er mer fortrolige med møterommet enn andre? Hvordan påvirker dette muligheten for medvirkning?

Hva foregår på selve møtet?

– Har de ansatte like muligheter til å si sin mening, diskutere, være uenige eller komme med kritiske kommentarer uansett hvilken yrkesgruppe de tilhører

– Bredden av temaer: Er det noen forskjell i hvilke temaer de ulike gruppene kan diskutere? I så fall, hvorfor?
– Viser noen mer eierskap til et eller flere temaer enn andre under møtet? I så fall, hvorfor?
– Tar folk ordet? Eller blir de bedt om å ta ordet? Eller er det en blanding? Er det forskjell på hvem som tar ordet? Er det forskjell på hvem som blir invitert til å ta ordet? Hvis ja, hvorfor?

Andre viktige faktorer utenfor møtet som kan påvirke møtesituasjonen:

– Møtehistorikk: Har det skjedd ting på tidligere møter som påvirker medvirkningen på møtet?
– Hva er relasjonen mellom gruppene utenfor møtet? Hvordan påvirker det i så fall medvirkningen på møtet?
– Skjer det ting i andre språkspill på arbeidsplassen (eller utenfor) som påvirker medvirkningen på møtet?

(Kilde: Annika Odland, NTNU)

Sandvik Teeness AS

 • Selskapet leverer verktøy og sensorteknologi til fly- og olje/gass-industrien.

 • 120 ansatte.

 • Basert i Trondheim.

 • Globalt har de vekket oppsikt med sine «Silent Tools verktøy».

 • I 2018 vant de førsteprisen for mest innovative produkt under bransjemessen International Manufacturing Technology Show.

 • Tok initiativ til produktutviklingsmøter hvor både ingeniører og industriarbeidere sammen utviklet ideer til nye produkter.

Annonse

Medvirkning på tverrfaglige møter – hva vi kan tenke på:

Rammene for møtet (Roller, sted, tid og agenda)

– Hvem blir invitert til å delta? Blir alle relevante parter invitert?
– Hva er hensikten med møtet? Hva er møteformen? Hvem har innflytelse over disse tingene?

– Har de ulike yrkesgruppene like mye å si for hensikt, agenda osv? Hvorfor? Hvorfor ikke?
– Får alle den samme informasjonen før møtet? Det vil si, får alle de samme forutsetningene til å delta på møtet? Hvis ikke, hvorfor ikke?
– Hvor foregår møtet? Er det noen yrkesgrupper som er mer fortrolige med møterommet enn andre? Hvordan påvirker dette muligheten for medvirkning?

Hva foregår på selve møtet?

– Har de ansatte like muligheter til å si sin mening, diskutere, være uenige eller komme med kritiske kommentarer uansett hvilken yrkesgruppe de tilhører

– Bredden av temaer: Er det noen forskjell i hvilke temaer de ulike gruppene kan diskutere? I så fall, hvorfor?
– Viser noen mer eierskap til et eller flere temaer enn andre under møtet? I så fall, hvorfor?
– Tar folk ordet? Eller blir de bedt om å ta ordet? Eller er det en blanding? Er det forskjell på hvem som tar ordet? Er det forskjell på hvem som blir invitert til å ta ordet? Hvis ja, hvorfor?

Andre viktige faktorer utenfor møtet som kan påvirke møtesituasjonen:

– Møtehistorikk: Har det skjedd ting på tidligere møter som påvirker medvirkningen på møtet?
– Hva er relasjonen mellom gruppene utenfor møtet? Hvordan påvirker det i så fall medvirkningen på møtet?
– Skjer det ting i andre språkspill på arbeidsplassen (eller utenfor) som påvirker medvirkningen på møtet?

(Kilde: Annika Odland, NTNU)

Sandvik Teeness AS

 • Selskapet leverer verktøy og sensorteknologi til fly- og olje/gass-industrien.

 • 120 ansatte.

 • Basert i Trondheim.

 • Globalt har de vekket oppsikt med sine «Silent Tools verktøy».

 • I 2018 vant de førsteprisen for mest innovative produkt under bransjemessen International Manufacturing Technology Show.

 • Tok initiativ til produktutviklingsmøter hvor både ingeniører og industriarbeidere sammen utviklet ideer til nye produkter.

Annonse