Annonse

innflytelse

Fafo-rapportNorsk ledelse er blitt mer toppstyrt og byråkratisk

En fersk rapport viser at tillitsvalgte, verneombud og mellomledere mener at ledelsen i norske virksomheter er blitt mer toppstyrt og byråkratisk i løpet av de siste to til tre årene.

Arendalsuka 2019

Ledere i staten har minst innflytelse på strategi og retningsvalg

Norske ledere mener jevnt over at de har ganske stor innflytelse på valg av langsiktig strategi i den virksomheten de jobber. Men i statlig sektor har lederne mindre innflytelse på retningsvalgene, sier lederne selv.

Bedriftsdemokrati på vikende frontAndel ansatte i norske styrerom falt fra 26 til 18 prosent

Kun hver femte bedrift og hvert sjette konsern har ansattrepresentanter rundt styrebordet. Og tendensen er fallende.

Steile fronter i norske styrerAnsatt-representanter strippes for makt

Selv med representasjon i styrene har ansatte i norske selskaper forsvinnende lite innflytelse på arbeidsplassen. – En kjempeutfordring, sier ekspert.

Kommunikasjon og medvirkningAvslører skjulte maktspråk på arbeidsplassen

Ulike yrkesgrupper på samme arbeidsplass snakker ikke nok sammen. Det kan skape trøbbel både for arbeidsmiljøet og bunnlinja.

Slik kan du skaffe deg større innflytelse på jobben

Hareide– Folk ser at KrF er en nøkkel i politikken

Statlige ansatte vil ha mer innflytelse ved omstilling

Bare en firedel av de tillitsvalgte i LO Stat opplever at de har reell innflytelse ved omstilling på arbeidsplassen. De vil ha slutt på «liksom-involvering».

Premissleverandørene

Ny DP-serieI maktens randsone

Som leder av Produktivitets­kommisjonen hadde Jørn Rattsø politisk innflytelse. Han er en av premiss­leverandørene som dytter, presser eller bremser ­politikerne.

– Det lønner seg å være myk

Skal du påvirke andre kan man tjene mye på å bruke myke teknikker som inspirasjon og samarbeid i stedet for press og hierarki, skriver BI-professor.

I disse bransjene får du bestemme mest på jobb

Liker du å delta i beslutninger på jobben, eller vil du helst bare følge ordre?

Disse er kåret til Norges 25 mektigste

I boka «Makteliten» pekes 252 personer ut som de mektigste i Norge.

En leder er en tilrettelegger, ikke en fagspesialist

Nordiske organisasjoner blir stadig flatere, og administrative kunnskaper blir viktigere enn faglig kunnskap, sier spesialist på lederrekruttering.

En leder som lar seg påvirke er ikke nødvendigvis en nikkedukke

En leder skal være mye. En visjonær, en strategiker, en kulturbygger, et forbilde, en teambuilder. Men en leder bør også la seg påvirke av andre.

7 kilder til innflytelse

– Makt ­handler ikke om til­feldigheter

Det finnes strategier som øker makten og innflytelsen din, og som gir deg kontroll over hverdagen. Retorikkekspert Elaine Eksvärd har skrevet bok om hvordan.

Annonse
Annonse
Annonse