Arbeidsliv

IT-bransjen har hatt en voldsom vekst i takt med de siste årenes digitalisering. Det ytterligere akselerert nå under korona.

IT- og mediebransjen skal ansette flest

– Etterspørselen er helt enorm, sier Trygve Solem i IT-selskapet Experis.

Publisert Sist oppdatert

Det nyeste arbeidsmarkedsbarometeret fra ManpowerGroup viser at norske arbeidsgivere forventer å ansette flere i første kvartal.

Etterspørselen er størst i bransjekategorien IT, teknologi, telekom, kommunikasjon og media.

Her svarer 61 prosent av arbeidsgiverne at de skal ansette flere, mens kun 16 prosent skal redusere bemanningen.

Justert for sesongvariasjoner betyr det at 45 prosentpoeng flere skal bemanne opp enn ned. Det er de høyeste såkalte netto bemanningsutsiktene for noen bransje i Norge.

IT-bransjen har hatt en voldsom vekst i takt med de siste årenes digitalisering. Det ytterligere akselerert nå under korona.

– Dette stemmer godt med vårt inntrykk. Etterspørselen er enorm og den drives av en digitaliseringstrend som har pågått lenge. Spesielt på systemutviklingssiden merker vi at markedet er helt støvsugd etter kompetanse.

– Digitaliseringstakten i det norske markedet er så stor at etterspørselen etter kompetent personell bare kommer til å øke i fremtiden, sier Trygve Solem, administrerende direktør i Experis i en pressemelding.

Får ikke utdannet nok folk

Med det enorme behovet for oppbemanning i IT-bransjen, er Solem tydelig på det kreves tiltak for å tilgang til kompetent personell – både innen utdanning og videreutdanning.

– Driveren her er at etterspørselen vokser langt raskere enn utdanningstakten. Dette gapet har vi allerede opplevd en stund, men nå akselerer det. Vi må få opp farten på utdanningssektoren, men det er et langsiktig løp, sier Solem.

For å møte den økende etterspørselen på kortere sikt, har Experis etablert sitt eget Experis Academy med mål om å utvikle både nyutdannede og folk som allerede er i jobb. En modell Solem berømmer, og mener har et stort potensial.

– Vi ser at det virker å videreutdanne internt, men volumenet kunne gjerne vært større. Det er ingen tvil om at det må investeres mer i de som allerede er i jobb for å møte etterspørselen, sier Solem.

Forrige viste at 66 prosent av arbeidstakerne har noen eller store problemer med å få tak i arbeidstakere med rett kompetanse. Størst er problemet med å få tak i IT-medarbeidere.

Powered by Labrador CMS