Ledelse

Felles visjon + anerkjennelse = suksess

Ledelse virker bare når lederen og de ansatte er enige om hvilke verdier man skal jobbe ut ifra, viser verdens største eksperimentelle forskningsprosjekt om ledelse.

Publisert Sist oppdatert

«LEAP», som står for ledelsesatferd og performance, er et samarbeidprosjekt mellom Aarhus Universitet, Copenhagen Business School (CBS), Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og det danske Nasjonale Institutt for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Prosjektet, som ifølge Djøfbladet er verdens største eksperimentelle forskningsprosjekt om ledelse, startet i 2014 og fullføres i 2017. Totalt har 500 ledere og over 15.000 medarbeidere deltatt. Nå har de første resultatene blitt lansert.

Felles verdioppfatning

Ett av de første resultatene prosjektet nå viser fram, er at ledelse bare virker dersom lederen og de ansatte har en felles oppfatning av hvilke verdier de arbeider ut ifra.

– Betydningen av at leder og medarbeidere har et felles verdigrunnlag er større enn hva vi forventet. Ledelsesstrategier virker kun dersom leder og ansatte har en felles forståelse for hva som er ønskelig og viktig for organisasjonen, sier Lotte Bøgh Andersen til Djøfbladet.

Andersen er professor ved Institutt for Statskunnskap ved Aarhus Universitet og prosjektleder for LEAP-eksperimentet.

Toveiskommunikasjon

Prosjektet har avdekket at når lederen appellerer til verdier som medarbeiderne allerede kjenner og verdsetter, så vil det påvirke de ansattes motivasjon positivt. Men forutsetningen er at det er enighet om verdiene, og denne enigheten må lederen komme fram til i dialog med de ansatte. Det krever god toveiskommunikasjon, noe prosjektet påpeker at er lite utbredt i praksis:

Lederen tror hen kommuniserer visjonen tydelig. De ansatte har motsatt inntrykk.

Dette spranget mellom det lederen tror hen gjør, og det de ansatte opplever, må elimineres dersom ledelse skal ha noen innflytelse i det hele tatt.

Transaksjon eller transformasjon

De 500 lederne som deltok ble fulgt i tre år, der det andre året bestod av tre typer lederutviklingsprogram. Én gruppe ble trent i transaksjonsledelse, som bruker belønning og anerkjennelse for å få de ansatte til å prestere. En annen gruppe ble trent i transformasjonsledelse, som bruker felles visjon og mål for å nå fram til sine ansatte. Gruppe nummer tre ble drillet i en kombinasjon. En fjerde gruppe, kontrollgruppen, fikk ikke kursing. Resultatet viser at treningen hjalp. Den første gruppen ble flinkere til å bruke belønning og ros, mens gruppen som hadde fått transformasjonsopplæring ble flinkere til å formulere, kommunisere og ivareta en felles visjon for organisasjonen.

– Det er forskjell på ledere som har fått lederutvikling og de som ikke har. Ledere som har fått opplæring tar i bruk den nye kunnskapen, og de ansatte ser at lederen driver mer aktiv ledelse. Det viser at lederutvikling fungerer, sier Bøgh Andersen.

Det er imidlertid kombinasjonen av transaksjon og transformasjon som ser ut til å fungere best. De er ikke motsetninger, slik mange mener, påpeker forskerne i prosjektet.

Snarere tvert imot går visjon og anerkjennelse hånd i hånd: lederen skaper en visjon og retning i samarbeid med de ansatte, og roser og belønner ansatte som hjelper organisasjonen å nå dit.

Belønningene må likevel velges med omhu. I noen organisasjoner fungerer positive tilbakemeldinger mye bedre enn for eksempel pengebonuser, mens det andre steder kan være omvendt.

– Det finnes ingen one size fits all-løsning. Forskjellige organisasjonstyper krever forskjellige ledelsesstrategier, avklarer Bøgh Andersen.

Kan man lære seg lederstil?

Svar og råd får du av BI-professor Jan Ketil Arnulf og Rikke Lind, som forteller om overgangen fra rollen som statssekretær til generalsekretær i Redningsselskapet:

Se hele videoen om rekruttering, flere ledelsesvideoer og les utdypende artikler i lederbiblioteket.

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Powered by Labrador CMS