Annonse

transformasjonsledelse

Norsk studieFlere mobberelaterte episoder ved stort arbeidspress

Hvis ledere i tillegg lar være å utøve ledelse på arbeidsplassen, øker antallet episoder ytterligere.

Synspunkt

Økt endringskapasitet

Økt endringskapasitet er nødvendig hvis offentlig sektor skal håndtere fremtidens utfordringer.

Synspunkt

Økt endringskapasitet

Økt endringskapasitet er nødvendig hvis offentlig sektor skal håndtere fremtidens utfordringer.

Synspunkt

Lederutdanning på avveie?

Lærer du å lede andre av å bygge tårn med marshmallow og spagetti? Å bygge reell lederkompetanse for en kompleks virkelighet er en utfordrende øvelse. Men nettopp derfor er den så viktig.

Synspunkt

Lederutdanning på avveie?

Lærer du å lede andre av å bygge tårn med marshmallow og spagetti? Å bygge reell lederkompetanse for en kompleks virkelighet er en utfordrende øvelse. Men nettopp derfor er den så viktig.

Derfor er ikke frelserledelse noe å trakte etter

Når transformasjons-ledelse ikke fungerer

Når det smeller, så hjelper det ikke at medarbeiderne dine tror på egne muligheter og har masse tillit til deg som leder. Da trengs det først og fremst evne til handling.

Når transformasjons-ledelse ikke fungerer

Når det smeller, så hjelper det ikke at medarbeiderne dine tror på egne muligheter og har masse tillit til deg som leder. Da trengs det først og fremst evne til handling.

– Ledere må være mer uforutsigbare

For mye stabilitet kan fort bli kjedelig og uinspirerende, mener amerikansk lederutvikler.

«Leder med feil egenskaper søkes. Tiltredelse snarest»

Det er stor kontrast mellom hvilke lederegenskaper som fungerer, og hvilke som etterspørres i stillingsannonsene, sier BI-professor.

Stort ledelseseksperimentFelles visjon + anerkjennelse = suksess

Ledelse virker bare når lederen og de ansatte er enige om hvilke verdier man skal jobbe ut ifra, viser verdens største eksperimentelle forskningsprosjekt om ledelse.

Slik navigerer du gjennom en digital transformasjon

Syv ting lederen må tenke på.

De beste visjonærene er offentlige

Offentlige ledere er flinkere både til å sette klare mål og kommunisere strategi enn de private lederne, viser en dansk undersøkelse.

LederstilBygger du opp eller bryter du opp?

Utenfra-og-inn-ledelse

Tider preget av endring og usikkerhet, men samtidig informasjonsoverflod, skaper nye interessante innfallsvinkler for ledere.

Suksess med atletiske ledere

To russiske eksempler illustrerer hvordan atletiske ledere får frem det beste i sine ansatte.

Annonse
Annonse
Annonse