Ledelse

Utfordringer knyttet til ensomhet, isolasjon og manglende kontorfellesskap er blitt en del av hverdagen til alle store bedrifter i Norge.

Fem prinsipper for ledelse under pandemien

Da pandemien brøt ut var banken raskt ute med å snakke med de ansatte og definere noen prinsipper for hvordan man kunne sikre fysisk og mental helse, tross korona og hjemmekontor.

Publisert Sist oppdatert

Mens mange virksomheter er bekymret for både trivsel og produktivitet under den nye runden med hjemmekontor, har Santander klart å øke den psykologiske tryggheten til de ansatte under pandemien.

– Man må stole på og snakke med de ansatte. Den største tabben mange gjør er å undervurdere hvilken ekstremsituasjon mange ansatte er i på hjemmekontoret, sier HR-sjef i Santander Nordics Bjarte Leivestad.

De fleste kontoransatte har fått kjenne på hvor krevende hjemmekontor kan være, men et helt eller delvis nedstengt samfunn i snart to år. Utfordringer knyttet til ensomhet, isolasjon og manglende kontorfellesskap er blitt en del av hverdagen til alle store bedrifter i Norge.

– For halvannet år siden var nok mange naive med tanke på utfordringene knyttet til hjemmekontor. I dag tror jeg langt flere ser utfordringene og anerkjenner at hjemmekontor er krevende. Den mentale dimensjonen er undervurdert sier Leivestad.

Fokus på mental helse

Et av de viktigste grepene Santander gjorde var å ha en kompromissløs tillit til at ansatte jobbet godt og selvstendig på hjemmekontor.

Et av de fem førende prinsippene for Santander gjennom pandemien har vært å «unngå enhver form for detaljstyring.» Det har vært avgjørende mener Leivestad.

–De ansatte må oppleve at ledere og mellomledere stoler på at de ønsker å gjøre en god jobb, og samtidig legge til rette for at ansatte kan vurdere risiko for seg og sine omgivelser – også når de sitter hundrevis av kilometer borte.

– Der tror jeg mange ledere faller for fristelsen og overvelder ansatte med statusmøter og oppdateringer. Det handler kanskje vel så mye om hvordan man som leder selv reagerer emosjonelt på en krise, sier Leivestad.

Fem prinsipper for ledelse under pandemien

Da pandemien brøt ut var Santander raskt ute med å snakke med de ansatte og definere noen prinsipper for hvordan man kunne sikre fysisk og mental helse, tross korona og hjemmekontor.

De ønsket å fokusere energien på det man kunne gjøre noe med og innførte noen enkle prinsipper for ledelse. De fem prinsippene er:

1. Inviter ansatte til å dele sine bekymringer og anerkjenn at dette er tøft emosjonelt

2. Vær et forbilde gjennom å sette ord på dine egne følelser – vær åpen

3. La ansatte definere ukesmål med utgangspunkt i deres eget liv og familiesituasjon

4. Stol på folka dine, de gjør så godt de kan - unngå enhver form for detaljstyring

5. Vær raus med ros og anerkjennelse for det de greier å produsere

Siden mars 2020 har andelen ansatte som opplever psykologisk trygghet økt til 82 prosent. Dette til tross for at organisasjonen også har gjennomført en stor og krevende omorganisering internt.

– Tilbakemeldingene fra våre ansatte viser at vi gjør noe riktig. Hele 92 prosent anerkjenner hvordan vi har jobbet med Covid-håndteringen.

– Mellomlederne våre får særs gode skussmål fra ansatte for utøvd ledelse siste 2 år. Ikke minst, oppe i alt det traurige og isolasjon – våre ansatte har nådd krevende kommersielle mål, fortsetter Leivestad.

– Tenker helt riktig

Daglig leder i HR-Norge, Even Bolstad, mener Santander tenker helt riktig og har hatt fokus på de rette tingene i løpet av pandemien.

–De fleste av oss har et grunnleggende ønske om å prestere godt og gjøre sitt aller beste. Det er viktig at man er så tydelige som Santander har vært, også gjelder det å følge opp i praksis.

– Først og fremst i dag-til-dag ledelse, men også med tanke på hvordan man setter en tydelig retning, innretter rapporteringssystemer og hvem man gir lederroller, sier Bolstad.

Bolstad, som kjenner godt til hvordan ulike virksomheter har håndtert pandemien ulikt, anerkjenner at tillit kan være krevende, men at det er helt nødvendig. Det er grunntanken og kommunikasjonen fra ledelsen som er viktig, mener Bolstad.

–Selvsagt kan tillitsbasert ledelse gå galt, for det er lett å tro at tillit er synonymt med ha en «Laissez-faire,» eller «la-det-skure-og-gå»-ledelse. Det er stemmer ikke.

– Det er viktig å ha tydelige prinsipper for ledelse, aktiv dele kunnskap og være på tilbudssiden med informasjon og støtte, fortsetter Bolstad.

Bolstad legger til at han tror flere virksomheter bør tenke som Santander, og det vil være et konkurransefortrinn i kampen for de beste talentene.

– Det er også slik at det er virksomheter som Santander og andre som jobber systematisk med disse tingene, som klarer å tiltrekke seg og beholde de flinkeste folkene. Å ha tillit til dine ansatte er ikke bare godt for den enkelte, det er også god forretning, avslutter Bolstad.

Powered by Labrador CMS