Ledelse

Slik endrer du egen og ansattes atferd

Publisert Sist oppdatert

Fleksibilitet. Samarbeid. Modig. Innovasjon. Kreativitet.

Typiske visjoner eller beskrivelser av hvilke kvaliteter som skal gjennomsyre en bedrift som gjør seg klar for å møte framtiden.

Men hvor enkelt er det egentlig å etterleve disse egenskapene, og hvor enkelt er det å forandre folk?

Veldig mange virksomheter opplever det som svært vanskelig å implementere nye kvaliteter og atferder hos sine ansatte. Mye av grunnen er rett og slett frykt for endring, og en naturlig motstand mot forandring som krever innsats.

Det skriver Tony Schwartz, administrerende direktør i organisasjonsutvikleren The Energy Prosjekt, i et innlegg hos Harvard Business Review.

Gammel vane vond å vende

Utfordringen med organisasjonsutvikling og -endring er at atferd som før fungerte og ble belønnet, ikke nødvendigvis lenger gir noen effekt, skriver Schwartz.

Hvis en organisasjon går fra å ha et veldig individuelt fokus med tydelige ansvarsområder, til å bli løsere organisert og mer opptatt av teamarbeid, så trenger menneskene tid og hjelp til å forstå hvilken atferd som må vike, og hva som må legges mer vekt på.

Hvis ikke vil medarbeiderne sannsynligvis prøve å fortsette med det som alltid har fungert, kanskje også enda mer enn de gjorde før, siden de har fått beskjed om å jobbe hardere.

Da ender man med ansatte som gjør dobbelt så mye av noe som fungerer halvparten så dårlig.

I realiteten burde man tatt en helt annen tilnærming, og analysert hvilke egenskaper som ble verdsatt før, hva som blir verdsatt nå, hvilke egenskaper man kan dra med seg videre fra før og hva som må læres nytt, skriver Schwartz.

Det er ikke mulig å transformere en organisasjon uten samtidig å transformere de ansatte, understreker han, og gir følgende tips om hva som skal til for å endre egen og ansattes atferd:

  • Stå i ubehaget: All endring medfører en viss nedgang i komfort. Det som har fungert fungerer ikke lenger, og nye egenskaper må læres. Jobb med å legge vekt på hva som ligger bak ubehaget, nemlig læring og bedre framtidige prestasjoner.

  • Lær å observere deg selv: Det er svært lett å bare følge gamle mønster selv om man vet at organisasjonen er i endring. Da handler det om å lære seg å observere egen atferd og de tankene som leder til atferden. Når du får en impuls, stopp opp og tenk deg om: hvordan ville jeg håndtert denne situasjonen før, og hva bør jeg gjøre annerledes nå?

  • Følg opp deg selv: Hva er det som gjør deg så skeptisk til de nye rutinene? Observer deg selv når du utfører de nye oppgavene, legger om atferden eller andre ting som er nytt. Var det så ille som du fryktet?

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Powered by Labrador CMS